Rejestr zmian w biuletynie

08.12.2015

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Wydział Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju z katalogu Wydziały w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z katalogu Wydziały w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem z katalogu Wydziały w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Stanowisko ds. Kontroli Finansowej Jednostek Organizacyjnych Powiatu z katalogu Wydziały w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Stanowisko ds. Kadr i BHP z katalogu Wydziały w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Powiatowy Rzecznik Konsumentów z katalogu Wydziały w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z katalogu Wydziały w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych z katalogu Wydziały w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Wydział Edukacji i Zdrowia z katalogu Wydziały w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Biuro Obsługi Rady Powiatu z katalogu Wydziały w menu podmiotowym

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ...następna