Rejestr zmian w biuletynie

03.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Budowa zespołu do podnoszenia ciśnienia wraz z rurociągiem technologicznych, instalacja elektryczna i sterowaniem.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ściany szczytowej budynku z drewnianej konstrukcji na murowaną w budynku mieszkalnym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 9794/2 z działkami sąsiednimi oraz wykonania mapy z projektem podziału działki 9794/2 w Osielcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów / ustalenia granic, podziału nieruchomości oraz stabilizacji punktów grnicznych działki nr 6462/2 z działkami sąsiednimi w Grzechyni
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

01.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu o wszczęciu postępowania z wniosku Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego EKO-SKAWA Sp. z o. o. działającego przez Pełnomocnika pana Wojciecha Skupień w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację sieci wodociągowej w rejonie ul. Jazy w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów / ustalenia granic, podziału nieruchomości oraz stabilizacji punktów grnicznych działek nr 19726/28, 19726/30, 19732 z działkami sąsiednimi w Zawoi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

31.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic/wznowienia punktów granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ przyjęcia granic działki 4131/1 z działkami sąsiednimi w miejscowości Zembrzyce.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 3844/5, 3844/15 z działkami sąsiednimi w Bystrej Podhalańskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działki 1773/5 z działkami sąsiednimi w Jordanowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia przebiegu granic działki nr 3401/1 z działkami sąsiednimi w Osielcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

30.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oznaczonych w załączniku (z działkami sąsiednimi) położonych w obrębie Toporzysko i Wysoka, w związku z modernizacją EGiB w gminie Spytkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oznaczonych w załączniku (z działkami sąsiednimi) położonych w obrębie Toporzysko i Wysoka, w związku z modernizacją EGiB w gminie Spytkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oznaczonych w załączniku (z działkami sąsiednimi) położonych w obrębie Toporzysko i Wysoka, w związku z modernizacją EGiB w gminie Spytkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oznaczonych w załączniku (z działkami sąsiednimi) położonych w obrębie Toporzysko i Wysoka, w związku z modernizacją EGiB w gminie Spytkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oznaczonych w załączniku (z działkami sąsiednimi) położonych w obrębie Toporzysko i Wysoka, w związku z modernizacją EGiB w gminie Spytkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna