Rejestr zmian w biuletynie

20.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XVI sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Powiatu Suskiego na 2019 r
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Powiatu Suskiego na 2020 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia/wyznaczenia/ustalenia przebiegu granic działki nr 12227/4 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

18.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 4896 o pow. 0,0547 ha, położonej w Stryszawie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granincznych, ustalenia przebiegu granic działki 4624 z działkami sąsiednimi w Jordanowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

17.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 wraz z przyłączem PE DN 25.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 777/1, 780 z działkami sąsiednimi w Naprawie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna