Rejestr zmian w biuletynie

11.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic oraz podziału działki nr 15362/1 z działkami sąsiednimi w Stryszawie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

10.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie rozbiórki odcinka sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4kV, oraz budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie rozbiórki odcinka sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4kV, oraz budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie rozbiórki odcinka sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4kV, oraz budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie rozbiórki odcinka sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4kV, oraz budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie rozbiórki odcinka sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4kV, oraz budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie rozbiórki odcinka sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4kV, oraz budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej oraz wymiana i budowa nowych przyłączy w miejscowości Maków Podhalański
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek nr 824 z działkami sąsiednimi w Tarnawie Dolnej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic oraz podziału działki nr 4681/4 z działkami sąsiednimi w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

08.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Starosty Suskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „rozbudowa drogi powiatowej nr 1686 K Łętownia – Naprawa do parametrów klasy technicznej GP na odcinku ok. 551 m od km 3+649 do km 4+200 (od granicy pasa drogi ekspresowej S7 do skrzyżowania z drogą krajową nr 7) w miejscowości Naprawa, gmina Jordanów, powiat suski”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia granic działki nr 1400 z działkami sąsiednimi w Wysokiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic oraz podziału działki nr 22312/3 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

07.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych działki nr 3975 z działkami nr 3470, 3979, 3976, 3974 w Stryszawie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Zembrzyce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- cisnieniowej w Budzowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Zembrzyce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- cisnieniowej w Budzowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze źródeł na działkach w Jordanowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieków wodnych na ul. Świerkowej, Kasztanowej, Błądzonka w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

06.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Decyzja w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieków wodnych na ul. Świerkowej, Kasztanowej, Błądzonka w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze źródeł na działkach w Jordanowie
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.

05.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek nr 3644/4, 4862/5 z działkami sąsiednimi w Palczy.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna