Rejestr zmian w biuletynie

02.11.2018

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA STAROSTY SUSKIEGO z dnia 01 października 2018 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Sidzina w jednostce ewidencyjnej Gmina Bystra-Sidzina
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

01.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Starosty Suskiego o wszczęciu z dniem 16 października 2018 r. postępowania w celu ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działki ewid. nr 4046 i nr 4047, położonej w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Starosty Suskiego o wszczęciu z dniem 16 października 2018 r. postępowania w celu ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działki ewid. nr 5014/1, nr 5017/1 i nr 5017/4, położonej w Lachowicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działek nr 10148/2, 10148/3, 10148/4 z działkami 10154/1, 10150/1, 10146/1, 10228/1, 10224/3 w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

31.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacyjnej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działki nr 14820/110 z działkami sąsiednimi w miejscowości Sidzina.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

30.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kablowej nMtypu NA2XY-J 4x240mm2 służącej do zasilana w energię elektryczną urządzeń działkowych .
Treść zmiany:
wprowadzono informacje na temat zakończenia sprawy
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegających podziałowi tj. działek nr 3553/1, 3553/2, 3555/1 z działkami sąsiednimi połozonymi w Naprawie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Sidzina.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna