Rejestr zmian w biuletynie

10.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 1917 z działkami sąsiednimi w Tarnawie Dolnej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic /wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych działki nr 7464/1 z działkami sąsiednimi w Skawicy.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

09.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Biuro Rzeczy Znalezionych - zasady funkcjonowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - przyjęte po 21.06.2015 r..PDF"
Dotyczy dokumentu:
Biuro Rzeczy Znalezionych - zasady funkcjonowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - przyjęte przed 21.06.2015 r..PDF"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Dyrektora Zlewni w Żywcu o wszczęciu postępowania na wniosek firmy KURACJUSZ Kazimierz Gacek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków przemysłowych z rozlewni wód „KURACJUSZ” Kazimierz Gacek w Suchej Beskidzkiej wylotem w km 0 + 600 do potoku Stryszawka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci gazowej śr/PR Dz 63 PE.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic /wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęcia granic działki nr 21961/1 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

08.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Józef Bałos
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Józef Bałos - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Joanna Stypuła
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Joanna Stypuła - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Piotr Surzyn
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Piotr Surzyn - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Chudzik
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Krzysztof Chudzik - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Hutniczak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Zbigniew Hutniczak - oświadczenie za2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Polak Aneta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zajda Anna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Habowska Elżbieta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakładanie stowarzyszenia zwykłego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakładanie stowarzyszenia zwykłego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

06.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek 9259/1 i 4331 z działkami sąsiednimi w Krzeszowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 2257/6, 2257/17 z działkami sąsiednimi w Toporzysku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

04.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr 4 Starosty Suskiego o umorzeniu postępowania dot. wydania decyzji zezwalającej Tauron Dystrybucja S.A. na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości, określonej decyzją nr 2 z dnia 15 marca 2019 r. znak: WG-II.6821.65.2017 o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 6441 o pow. 0,0725 ha, położonej w Lachowicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o umorzeniu postępowania dot. wydania decyzji zezwalającej Tauron Dystrybucja S.A. na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości, określonej w pkt 1 decyzji z dnia 08 marca 2019 r. znak: WG-II.6821.62.2017 o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działki ewid. nr 5337 o pow. 0,0009 ha i nr 5427 o pow. 0,4604 ha, położonej w Lachowicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o umorzeniu postępowania dot. wydania decyzji zezwalającej Tauron Dystrybucja S.A. na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości, określonej decyzją z dnia 13 marca 2019 r. znak: WG-II.6821.43.2018 o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 3932 o pow. 0,0390 ha, położonej w Stryszawie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna