Rejestr zmian w biuletynie

27.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie robudowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i przpompownią ścieków w Łętowni
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci oświetleniowej w miejscowości Jordanów pry ul.Zakopiańskiej (Bocznej)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci oświetleniowej w miejscowości Jordanów pry ul.Zakopiańskiej (Bocznej)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Budzów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Budzów- etap 1.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jordanowie-odcinek G.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 8503 o pow. 0,4003 ha, położonej w Stryszawie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działki ewid. nr 4915 o pow. 0,0939 ha i nr 4930 o pow. 0,0479 ha, położonej w Stryszawie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 793/4 o pow. 0,0902 ha, położonej w Hucisku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

26.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 451/15, 451/26, 451/27 z działkami sąsiednimi w Zembrzycach.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic /wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych działek nr 5215 z działkami sąsiednimi w Budzowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic /wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych działek nr 2225/4, 2225/3 z działkami sąsiednimi w Śleszowicach. nr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

25.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja Starosty Suskiego o wyniku pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki nr 3249, 3251 z działkami sąsiednimi w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 22974/4 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 7462/5 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 16321/10, 16321/11 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

23.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Wykaz szkół i placówek oświatowych powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenie punktów granicznych działki nr 850/8 w Naprawie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna