Rejestr zmian w biuletynie

06.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Krzeszów w jednostce ewidencyjnej Gmina Stryszawa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Tarnawa Górna w jednostce ewidencyjnej Gmina Zembrzyce
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic oraz podziału działek nr 1178/1, 1178/2, 1178/3 z działkami sąsiednimi w Jordanowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granic działki nr 4614/2 z działkami sąsiednimi w Jordanowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

04.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ wyznaczenia/ wznowienia/ ustalenia przebiegu granic działki 4748/16 z działkami sąsiednimi w miejscowości Krzeszów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych dla działki 7950 z działkami sąsiednimi w mieście Sucha Beskidza.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych dla działki 7950 z działkami sąsiednimi w mieście Sucha Beskidza.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków / wyznaczenia punktów / ustalenia granic oraz stabilizacji punktów granicznych działek nr 10612/1, 10613/1, 10614 z działkami sąsiednimi w Stryszawie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych dla działek 988, 989, 997, 998 z działkami sąsiednimi w miejscowości Hucisko.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

03.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych dla działki 1196/1 z działkami sąsiednimi w miejscowości Hucisko.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych dla działek 1368/3 i 1368/4 z działkami sąsiednimi w miejscowości Kurów.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

02.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w związku z Kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Sidzina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Częściowa rozbiórka i przebudowa budynku mieszklanego jednorodzinnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 4441/1 z działkami sąsiednimi w Osielcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna