Rejestr zmian w biuletynie

24.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działki nr 19726/9 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

23.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach wyboru na stanowisko urzędnicze młodszy informatyk w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XII sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działek nr 13563/1, 13566/1 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Bieńkówka.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

20.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na „Realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim pełniącej funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego w powiecie suskim - II”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz -Sprostowanie_do_Ogloszenia_z_dnia_16.12.2019r..odt"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - druk_sprawozdanie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - druk_oferta.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - rozporządzenie - druki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej Gminie miejsca gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca - znakiem drogowym parkingu z dopiskiem bezpłatny oraz poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski mojej petycji wysłanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - informacja o załatwieniu petycji - P.R.S..jpg"
Dotyczy dokumentu:
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - informacja o załatwieniu petycji - P.R.S..jpg"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działki nr 15488 z działkami sąsiednimi w Stryszawie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

19.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu dot. wszczęcia postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „Zawoja” Sp. z o. o. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie siecią kanalizacji sanitarnej potoku Skawica Sołtysia w km 0 + 030 oraz wykonanie nowych obiektów na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie sieci wodociągowej PE100 SDR17 pod dnem cieku „Bez nazwy” w km0 + 352 wraz z umocnieniem skarp i koryta potoku w miejscu przekroczenia w miejscowości Targoszów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

18.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działek nr 1144/3, 1143/3, 1141/3, 1143/4, 1141/1, 1126/3, 1126/1, 1127/1 z działkami sąsiednimi w Skawicy.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych oraz przyjęcie przebiegu granic działek nr 5185/1, 5187, 5188, 5189/1 z działkami sąsiednimi w Osielcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna