Rejestr zmian w biuletynie

05.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wicestarosta Suski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wicestarosta Suski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - wynagrodzeniestarosty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - liczebnośćkomisji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - harmonogram dyżurówaptek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - diety radnych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - delegowanie radnych dokomisji bezpieczeństwa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - zmiany WPF.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - składy osoboweKomisji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - powołanie Komisji,Skarg , Wniosków i Petycji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - zmiany wbudżecie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - powołanie KomisjiRewizyjnej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - plan pracy rady.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół I sesji Rady Powiatu Suskiego VI Kadencji z dnia 22 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół I sesji Rady Powiatu Suskiego VI Kadencji z dnia 22 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych działki nr 3975 z działkami nr 3470, 3979, 3976, 3974 w Stryszawie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek nr 8163, 8164, 8165, 8166/6, 8167/5, 8173/1, 23822 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

03.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Bałos Józef
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Bałos Józef - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Czernik Stanisław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Banaś Jan
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Banaś Jan - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Drobny Marek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Drobny Marek - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Hutniczak Zbigniew
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Hutniczak Zbigniew - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Hajos Sławomir
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Hajos Sławomir - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Korbel Gabriela
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Korbel Gabriela - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kudzia Sławomir
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Kudzia Sławomir - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kruźlak Artur
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Kruźlak Artur + koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Madoń Czesława
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Madoń Czesława - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Lubaszka Rafał
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Lubaszka Rafał - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sarlej Wit
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Sarlej Wit Mateusz - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Piórkowski Artur
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Piórkowski Artur - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Stypuła Joanna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Stypuła Joanna - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Spannbauer Tomasz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Spannbauer Tomasz - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Surzyn Piotr
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Surzyn Piotr - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Surmiak Michał
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Surmiak Michał - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Szwed Adam
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szwed Adam
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Szwed Adam - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Woźny Jan
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Woźny Jan
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Woźny Jan - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Talaga Piotr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Talaga Piotr
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Talaga Piotr - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kuś Alina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kuś Alina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Kuś Alina - koniec kadencji.pdf"

01.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 24.10.2018 r. informujące o wszczęciu postępowania z wniosku Gminy Maków Podhalański w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzenie w ciągu drogi powiatowej nr 1688k.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działki nr 656/3 z działkami sąsiednimi w Budzowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

30.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek 6838 i 6839 z działkami sąsiednimi w Stryszawie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych dla działki 4947/5 z działkami sąsiednimi w obrębie Grzechynia.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

29.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 6084 w Stryszawie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie 2.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 7416 w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - wniosek.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 7416 w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - ogłoszenie.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 6289/9 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie.tif
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie starosty suskiego w sprawie III etapu scalenia wsi Łętownia - okazanie projektu scalenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - obwieszczenie.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 4601/1 i 4606/2 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 5714/10 i 5714/44 w Zawoi [
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie II.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 5583/1 w Jordanowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Jordanów.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek 7532/2 i 7617/7
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.JPG
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 22 827/2 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.JPG
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek 22819/3 i 22843/3 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.JPG
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek 9264/1 i 9280/18 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.JPG
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 21602/2
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.JPG
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 8553 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Sucha Beskidzka.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek 4402/1 i 4402/2 w Skawicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Skawica.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 4415/8 i 4660/1 w Skawicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Skawicaa.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 19727/2, 19726/21, 19726/29, 19726/28, 23386/2 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek 3551, 3563, 3568, 3569 w Stryszawie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Stryszawa.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 17897/5, 17897/1, 17897/7 w Sidzinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Sidzina.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 7653, 3155/1, 3155/7, 3155/8, 3155/12, 3155/17, 3148/11, 3148/12, 3148/10, 3148/2 w Grzechyni
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Grzechynia.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 4498/1, 1898, 1897, 1892/1 w Białce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Białka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3071, 3086, 3092, 3096 w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Maków P.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3599/1, 3604/1, 3596/1, 3604/3, 3585/1, 23631 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 6828/2, 6825/1 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Informacja starosty suskiego w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Hucisko i Targoszów w jednostce ewidencyjnej Stryszawa.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Informacja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3210, 3211, 3213, 3214, 4933, 4324, 4325, 3208, 3209, 3331 w Zembrzycach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zembrzyce.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 7459/1, 7595/1, 87/6, 86/1, 84/1, 85/1, 85/2, 85/3, 66/3, 87/1, 66/5, 66/8, 66/7, 7644, 66/4, 66/6, 81, 71/4 w Skawicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Skawica.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 8463/3, 4180 w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Sucha Beskidzka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3311, 3310, 3307, 3308, 3309 w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Maków Podhalański.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 66/3, 66/4, 66/6, 66/8, 22/1, 22/2, 23, 24, 64/10, w Skawicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Skawica.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3977, 4121 w Jachówce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Jachówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 18633/1, 18634/1, 23479/1 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 4304/1, 7521/1 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 17633, 23461/4, 23462 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 2193/12, 2197, 2198, 2347/3, 2348, 23735, 2193/14, 2376/2 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3159/12, 3197, 23193/4 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 4404, 4406/1, 4408/1, 4409/1, 4409/2, 4410/2, 4414/1, 4414/2, 7740, 7872, 4410/1, 4411/1, 4415/9, 4415/10, 7522/1 w Skawicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Skawica.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1176/1, 1176/2, 1177, 1178/1, 1178/2, 4241/2 w Zembrzycach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zembrzyce.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 2176/4, 2176/3, 2175/1, 2180/2, 2180/3, 2180/5, 2182/21, 2182/22, 2182/17, 7921, 7303/56 w Skawicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Skawica.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 9488,9489,9491/2,9492/3,9487/2 w Suchej Beksidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Sucha Beskidzka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3595/3 i 3595/4 w Stryszawie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie 1.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 6501 w Stryszawie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie dz. nr 6501.JPG
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 6162 i 6143/1 w Stryszawie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 788 i 787 w Stryszawie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wywłaszczenia udziału 13/32 części w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewid. nr 463/2, położonej w Tarnawie Dolnej,
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Ogłoszenie 17.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewid. nr 2980/34, położonej w Zembrzycach,
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - ogłoszenie 8.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wywłaszczenia udziału 16/38 części w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działki ewid. nr 4382/5 i 4383/3, położonej w Zembrzycach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - ogłoszenie 3.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Ogłoszenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 2528/3, 2590/1, 2591/2, 2589/1, 2560, 2593/1 w Skawicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Skawica.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 4369/4, 4356/3, 4356/1, 4362/1, 251, 4356/4, 4416/1, 4354, 4356/5, 4413, 4414 w Grzechyni
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Grzechynia.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3766/32, 3766/3, 3766/5, 7671/1, 3766/31, 7670, 3757 w Grzechyni
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Grzechynia.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 6966/3, 6965, 6966/1, 6914/1, 6915/2, 7242/2, 7248/79 w Żarnówce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Żarnówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad I sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad I sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXIV sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXIII sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXII sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXI sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXX sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXIX sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXVIII sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXVII sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXVI sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXV sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXIII sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXII sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXI sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XX sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XIX Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XVII Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XVI Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XV Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XIII Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XII Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XI Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad X Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad IX Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad VIII Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad VII Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad VI Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad V Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad IV Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad III Sesji Rady Powiatu Suskiego IV kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II Sesji Rady Powiatu Suskiego IV kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o dokończeniu obrad I sesji IV Kadencji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad I Sesji IV Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XL Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXV sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVI sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVII sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVIII sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXIX sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XL sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLI sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad I sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad III sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad IV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad V sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad VI sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad VII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad VIII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad IX sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad X sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XI sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XIII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XIV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XVI sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XVII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XVIII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencj
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XX sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencj
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXI sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencj
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencj
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXIII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencj
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXIV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXVI sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXVII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXIX sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXX sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXI sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XL sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLI sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLIII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLIV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLVI sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLVII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych działki nr 4208/2 z działką nr 4208/3 w Kukowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic / wyznaczenia punktów granicznych działki nr 5435 z działkami sąsiednimi w Budzowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia przebiegu granic działki nr 4401 w związku z jej podziałem z działkami sąsiednimi w Jordanowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna