Rejestr zmian w biuletynie

28.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Dzienniki Ustaw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia granic działki nr 1676 z działkami sąsiednimi w Grzechyni
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

22.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek nr 5006 i 5007 z działkami sąsiednimi w miejscowości Palcza.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przekroczenia przez wody powierzchniowe płynące potoku Paleczka sieci gazowej w m. Zembrzyce oraz Budzów oraz lokalizację na obszarach szczególnie zagrożonych powodzią nowych obiektów budowlanych.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów/ ustalenia granic oraz stabilizacji punktów granicznych działki nr 4146/7 z działkami sąsiednimi w Tarnawie Dolnej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna