Rejestr zmian w biuletynie

27.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działki nr 486/1 z działkami sąsiednimi w Pelelce.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych działek nr 9586, 9587/1 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki nr 2441 z działkami sąsiednimi w Bieńkówce.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

26.07.2018

Dotyczy dokumentu:
zgłoszenie budowy kanalizacji deszczowej w Zawoi
Treść zmiany:
wprowadzono informację na temat zakończenia sprawy
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze źródeł na działkach w Jordanowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

25.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki nr 824 z działkami sąsiednimi w Tarnawie Dolnej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek nr 7981/1, 7981/2, 7980/3, 7980/1, 7979/1, 7977, 8938, 7974/8, 7978/1, 7976/2 z działkami sąsiednimi w Bieńkówce.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

24.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o ograniczeniu sposobu korzystania, z nieruchomości, położonej w Suchej Beskidzkiej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 9768/3 o pow. 0,0250 ha.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

23.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów /ustalenia przebiegu granic oraz podziału działek 6462/1, 6462/2, 6451, 6453, 6459, 6460, 6463, 6467 z działkami sąsiednimi w Grzechyni.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna