Rejestr zmian w biuletynie

20.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Powiatu VI Kadencji 2018 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych oraz czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic nieruchomości działki nr 7888/2, 709, 730/1, 728, 725/3 w miejscowości Grzechynia.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

19.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustaleia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działki nr 3127/2 z działkami sąsiednimi w Palczy.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

18.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu dedcyzji z dnia 30.12.2019 r. udzielającej Zarządowi Powiatu Suskiego pozwoleń wodnoprawnych w związku z przedsięwzięciem „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 2 + 800 drogi powiatowej nr 1709 Sidzina – Sidzina Górna, na terenie gminy Bystra – Sidzina, Powiat suski” oraz nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

17.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XIII sesji rady powiatu w dniu 30 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XIII sesji rady powiatu w dniu 30 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XIII sesji rady powiatu w dniu 30 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - odp. na interpelacje T. Spannbauer 30. 12.2019.jpeg"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ o wznowieniu znaków granicznych lub wyznaczeniu punktów granicznych dla działki 3094/1 z działkami sąsiednimi w miejscowości Stryszawa.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

16.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Budowa zespołu do podnoszenia ciśnienia wraz z rurociągiem technologicznych, instalacja elektryczna i sterowaniem.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR11 wraz z przyłączem PE DN 25 SDR 11
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków oraz ustalenia przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków działki nr 1052 z działkami sąsiednimi w miejscowości Grzechynia.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 749 z działkami sąsiednimi w miejscowości Budzów.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

15.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa kanalizacji sanitarnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o nabyciu z dniem 01.01.2016 r. przez Skarb Państwa, nieodpłatnie, z mocy prawa, mienia pozostałego po wykreślonym z rejestru sądowego podmiocie o nazwie Kółko Rolniczego w Kurowie (RKR-319), tj. własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewid. nr 2150/3 o pow. 0,0170 ha, nr 2149/1 o pow. 0,0490 ha, nr 2146/1 o pow. 0,0513 ha, położonej w Kurowie, gmina Stryszawa, ujawnionej w księdze wieczystej KR1B/00074918/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych oraz czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic nieruchomości działki nr 2505 z działkami sąsiednimi w miejscowości Lachowice.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków dla działek 16565/2 i 16566/7 z działkami sąsiednimi w miejscowości Zawoja.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustaleia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych dla działki 20913/4 z działkami sąsiednimi w miejscowości Zawoja.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

14.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 8231 z działkami sąsiednimi w miejscowości Targoszów.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna