Rejestr zmian w biuletynie

05.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek 9259/1 i 4331 z działkami sąsiednimi w Krzeszowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 2257/6, 2257/17 z działkami sąsiednimi w Toporzysku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

04.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr 4 Starosty Suskiego o umorzeniu postępowania dot. wydania decyzji zezwalającej Tauron Dystrybucja S.A. na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości, określonej decyzją nr 2 z dnia 15 marca 2019 r. znak: WG-II.6821.65.2017 o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 6441 o pow. 0,0725 ha, położonej w Lachowicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o umorzeniu postępowania dot. wydania decyzji zezwalającej Tauron Dystrybucja S.A. na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości, określonej w pkt 1 decyzji z dnia 08 marca 2019 r. znak: WG-II.6821.62.2017 o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działki ewid. nr 5337 o pow. 0,0009 ha i nr 5427 o pow. 0,4604 ha, położonej w Lachowicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o umorzeniu postępowania dot. wydania decyzji zezwalającej Tauron Dystrybucja S.A. na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości, określonej decyzją z dnia 13 marca 2019 r. znak: WG-II.6821.43.2018 o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 3932 o pow. 0,0390 ha, położonej w Stryszawie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

03.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Czarny Jadwiga
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Jadwiga Czarny - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bałos Józef  
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Józef Bałos - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Babicz Renata
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Renata Babicz - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Hutniczak Zbigniew
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Zbigniew Hutniczak - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Hadka Ryszard
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Ryszard Hadka - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Drobny Marek   
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Marek Drobny - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Chudzik Krzysztof
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Krzysztof Chudzik - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kruźlak  Artur  
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Artur Kruźlak - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Korbel Gabriela
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Gabriela Korbel - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Madoń Czesława
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Czesława Madoń - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kuś Alina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Alina Kuś - oświadczenie za 2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kudzia Sławomir
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Sławomir Kudzia - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Stypuła Joanna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Joanna Stypuła - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Spannbauer Tomasz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Tomasz Spannbauer - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sarlej Wit Mateusz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Wit Mateusz Sarlej - ośiadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pudo Stanisław
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Stanisław Pudo - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Woźny Jan
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Jan Woźny - oświadczenie za 2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Talaga Piotr  
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Piotr Talaga - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Surzyn Piotr  
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Piotr Surzyn - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Szramowiat Andrzej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Andrzej Szramowiat - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zając Jacek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Jacek Zając - oświadczenie za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia granic działek nr 782, 783, 789 z działkami sąsiednimi w Lachowicach.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 4780, 4779 z działkami sąsiednimi w miejscowości Bieńkówka.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

02.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci gazowej śr/c PE dn 63 wraz z budową przyłącza gazu PE 25.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Malczewska (Ocieczek) Anna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kozina Krystyna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Krystyna Kozina - korekta za 2017 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Hutniczak Zbigniew
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Zbigniew Hutniczak zakończeniekadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Hutniczak Zbigniew
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Czesława Madoń zakończeniekadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic /wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych działki nr 14297 z działkami sąsiednimi w Stryszawie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic /wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęcia granic nieruchomości w związku z podziałem działki nr 3440/3 z działkami sąsiednimi w Lachowicach.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 5981/1 z działkami sąsiednimi w Jordanowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

01.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Malczewska (Ocieczek) Anna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Anna Malczewska - za 2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

30.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 5914 z działkami sąsiednimi w Osielcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych i przyjęcia przebiegu granic działki nr 7251 z działkami sąsiednimi w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

29.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 16390/5, 16390/11 z działką nr 16390/12 w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie oczynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych dla dz. 1969 i 1972 z działkami sąsiednimi w miejscowości Juszczyn.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 3366/3, 3178, 3183/1 z działkami sąsiednimi w miejscowości Baczyn
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna