Rejestr zmian w biuletynie

29.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 4441/1 z działkami sąsiednimi w Osielcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

28.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów/ ustalenia granic, stabilizacji punktów granicznych oraz podziału nieruchomości działki nr 3830 z działkami sąsiednimi w miejscowości Kuków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 5827, 5999 i 5997 z działkami sąsiednimi w miejscowości Kuków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020 - Powiat Suski - Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w Zawoi. Oznaczenie działek, których dotyczyć będą czynności: 1356/4, 23146/1.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

25.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wyznaczenia punktów granicznych dla celów ewidencji gruntów i budynków, opracowanie mapy z projektem podziału dla działek nr 2165 z działkami sąsiednimi w mieście Jordanów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1107/4 z działkami sąsiednimi w mmiejscowości Baczyn.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 wraz z przyłączem PE DN 25.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 wraz z przyłączem PE DN 25.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych dla działki 2755/25 z działkami sąsiednimi w miejscowości Budzów.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

24.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów/ ustalenia granic oraz stabilizacji punktów granicznych działek nr 5118/1, 5118/2, 5118/3, 5119/1, 5119/2 z działkami sąsiednimi w miejscowości Grzechynia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna