Rejestr zmian w biuletynie

30.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych działek nr 7951/1, 7954/2, 7953/1 z działkami sąsiednimi w miejscowości Zawoja.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa kanalizacji kablowej teletechnicznej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci gazowej śr/c PE dn 63 wraz z budową przyłącza gazu PE 25.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci gazowej śr/c PE dn 63 wraz z budową przyłącza gazu PE 25.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych dla dz 1209/3, 1217/1, 1218/6 z działkami sąsienimi położonymi w miejscowości Zachełmna.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działek nr 3100, 3096, 3098, 3099 z działkami sąsiednimi w Żarnówce
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granic działki 15808 z działkami sąsiednimi w Stryszawie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w związku z wszczęciem postępowania scaleniowego obejmującego grunty położone w obrębie Łętownia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

26.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów/ ustalenia granic, stabilizacji punktów granicznych oraz podzialu działki numer 4832 z działkami sąsiednimi w miejscowości Białka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 21574, 21575/1, 21576/2, 21621/60 i 21544/10 z działkami sąsiednimi w miejscowości Zawoja.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr. 1583/1, 1583/2 z działkami sąsiednimi w Budzowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

24.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Dyrektora Zlewni w Żywcu dot. . wszczęcia postępowania na wniosek Państwa Renaty i Władysława Kowalczyk w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na prawym brzegu potoku Dziarski w km 3 + 352 – 3 + 387 na działce nr ewid. 181/6w miejscowości Toporzysko opaski z narzutu kamiennego o długości 35 m oraz lokalizację tego obiektu budowlanego na terenie szczególnego zagrożenia powodzią.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Dyrektora Zlewni w Żywcu dot. wszczęcia postępowania na wniosek Pełnomocnika Pana Marcina Jacyszyn (Inwestor: Pan Bartłomiej Jaromin) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków przemysłowych, wykonanie studni chłonnej oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu dla potrzeb projektowanej myjni samochodowej w miejscowości Toporzysko.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... następna