Rejestr zmian w biuletynie

13.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniściach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 4916, 4917 z działkami sąsiednimi w Makowie Podhalańskim.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów granicznych /ustalenia przebiegu granic z działkami sąsiednimi oraz podziału działek nr 6250/12, 6346/6, 6347, 6349/1 w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 386/4 z działkami sąsiednimi w miejscowości Wieprzec.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

09.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniściach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 3157/10, 3157/4, 3157/8, 3157/7, 7655, 7654 z działkami sąsiednimi w Grzechyni w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniściach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 3157/10, 3157/4, 3157/8, 3157/7, 7655, 7654 z działkami sąsiednimi w Grzechyni w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniściach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 3157/10, 3157/4, 3157/8, 3157/7, 7655, 7654 z działkami sąsiednimi w Grzechyni w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadonienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic działek nr: 1476/2, 1480/10 z działkami sąsiednimi w Budzowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych dla działki 2047 z działkami sąsiednimi w Budzowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

08.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewid. nr 3533/1, 3532/3 z działkami sąsiednimi w Sidzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki nr 1363/5 z działkami sąsiednimi w Kurowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki nr 1363/5 z działkami sąsiednimi w Kurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ulicznego Zawoja Chopy Dolne.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Starosty Suskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, ozn. jako działka ewid. nr 6441 położonej w Lachowicach i działka ewid. nr 4523, położonej w Stryszawie, a następnie wydanie decyzji o udzielenie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości wraz z nadaniem im rygoru natychmiastowej wykonalności
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działki nr 1641/1 z działką 1665 w miejscowości Białka.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

07.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Wzory oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzory oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - ad. 2 - edytowalny.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wzory oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - ad 2. - do wydruku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Ad. 2 - plik tekstowy do wydruku.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wzory oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Ad. 2 edytowalny.doc
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów granicznych /ustalenia przebiegu granic działek nr 7259 i 7375 z działkami sąsiednimi w Żarnówce.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... następna