Rejestr zmian w biuletynie

14.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o nabyciu z dniem 01.01.2016 r. przez Skarb Państwa, nieodpłatnie, z mocy prawa, mienia pozostałego po wykreślonym z rejestru sądowego podmiocie o nazwie Kółko Rolniczego w Kurowie (RKR-319), tj. własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewid. nr 2150/3 o pow. 0,0170 ha, nr 2149/1 o pow. 0,0490 ha, nr 2146/1 o pow. 0,0513 ha, położonej w Kurowie, gmina Stryszawa, ujawnionej w księdze wieczystej KR1B/00074918/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o nabyciu z dniem 01.01.2016 r. przez Skarb Państwa, nieodpłatnie, z mocy prawa, mienia pozostałego po wykreślonym z rejestru sądowego podmiocie o nazwie Kółko Rolniczego w Kurowie (RKR-319), tj. własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewid. nr 2150/3 o pow. 0,0170 ha, nr 2149/1 o pow. 0,0490 ha, nr 2146/1 o pow. 0,0513 ha, położonej w Kurowie, gmina Stryszawa, ujawnionej w księdze wieczystej KR1B/00074918/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Budowa i przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w Jordanowie-odcinek A.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi-etap II.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ściany szczytowej budynku z drewnianej konstrukcji na murowaną w budynku mieszkalnym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci gazowej ŚR/PR Dz 160, 90,63 PE wraz z budową 5 przyłączy gazu 40, 32, 25 PE.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działek 7310/3, 7310/4, 7311/1 z działkami sąsiednimi w Zawoi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działki 12274/3 z działkami sąsiednimi w Zawoi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków / wyznaczenia punktów / ustalenia granic oraz stabilizacji punktów granicznych działki 5579 z działkami sąsiednimi w Grzechyni
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

13.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działek 3622, 3620/1, 3620/2 z działkami sąsiednimi w Palczy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki 4953/1 z działkami sąsiednimi w Bystrej Podhalańskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki 4953/1 z działkami sąsiednimi w Bystrej Podhalańskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki 4953/1 z działkami sąsiednimi w Bystrej Podhalańskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie Bystra Podhalańska.pdf -Zawiadomienie Bystra Podhalańska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XIV sesji rady powiatu w dniu 30 stycznia 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki 4953/1 z działkami sąsiednimi w Bystrej Podhalańskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wydaniu na wniosek Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjnego „Eko – Skawa” decyzji z dnia 13.01.2020 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację sieci wodociągowej w rejonie os. Jazy w Makowie Podhalańskim wraz z przyłączami do budynków w Żarnówce na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

11.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działki 17739 z działkami sąsiednimi w Zawoi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków / wyznaczenia punktów / ustalenia granic oraz przyjęcia przebiegu granic działki 7576 z działkami sąsiednimi w Stryszawie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic, podziału oraz stabilizacji punktów granicznych działki 727/1 z działkami sąsiednimi w Białce
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia granic działek 8852 i 7405/1 z działkami sąsiednimi w Targoszowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów / ustalenia granic oraz stabilizacji punktów granicznych działek 1177/1, 1177/2, 1175/1, 1176/1 z działkami sąsiednimi w Żarnówce
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

09.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 18587, 18610/4 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... następna