Rejestr zmian w biuletynie

13.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko pielęgniarki odddziałowej oddziału urazowo - ortopedycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

12.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Zdawalność Ośrodków Szkolenia Kierowców w Powiecie Suskim za rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

11.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działki nr 3676 z działkami nr 3675, 3677, 5531/3 w Jordanowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działki nr 3676 z działkami nr 3675, 3677, 5531/3 w Jordanowie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Jordanów.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych /ustalenia przebiegu granic działek nr 23576/5, 23576/6 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych /ustalenia przebiegu granic oraz podziału działek nr 2107/4, 2107/6 z działkami sąsiednimi w Kojszówce.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/wyznaczenie punktów granicznych/wznowienia znaków granicznych działek 578, 580, 581/12, 576/10 z działkami sąsiednimi w Krzeszowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz czynnościach przyjęcia granic dla działek nr 907 i 906/1 z działkami sąsiednimi w Krzeszowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia granic działek ewidencyjnychnr 8495 i 8498 z działkami sąsiednimi w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 5142 z działkami sąsiednimi w Zembrzycach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyłożeniu projektu opisowo kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Grzechynia w jednostce ewidencyjnej Gmina Maków Podhalański
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyłożeniu projektu opisowo kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Grzechynia w jednostce ewidencyjnej Gmina Maków Podhalański
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach wyboru na stanowisko podinspektor w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Sekretarza w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowiska urzędnicze - podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach wyboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowiska urzędnicze - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach wyboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Sekretarza w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach wyboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek wg załącznika w Naprawie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działek nr 2781, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789 z działkami sąsiednimi w Bieńkówce.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 6579, 6580 z działkami sąsiednimi w Budzowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic - kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Śleszowice.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 1107 z działkami 1105, 1108, 5343, 1106 w Jordanowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

10.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic - kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Śleszowice.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Śleszowice_7.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic - kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Śleszowice.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Śleszowice_6.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic - kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Śleszowice.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Śleszowice_5.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic - kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Śleszowice.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Śleszowice_4.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic - kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Śleszowice.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Śleszowice_3.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic - kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Śleszowice.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Śleszowice_2.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic - kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Śleszowice.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Śleszowice_1.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 1107 z działkami 1105, 1108, 5343, 1106 w Jordanowie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Jordanów.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek nr 11080/2, 11034/2 z działkami sąsiednimi, tj. 11080/1, 11080/3, 11081/2, 11081/1, 16145/1, 11085/2, 11085/1, 11034/3, 11030/3, 11030/2, 11030/1, 11034/1, 11035/2 w Stryszawie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek nr 11080/2, 11034/2 z działkami sąsiednimi, tj. 11080/1, 11080/3, 11081/2, 11081/1, 16145/1, 11085/2, 11085/1, 11034/3, 11030/3, 11030/2, 11030/1, 11034/1, 11035/2 w Stryszawie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Stryszawa.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia granic 0działki nr 10179 z działkami 10182, 10180, 10176 w Stryszawie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia granic 0działki nr 10179 z działkami 10182, 10180, 10176 w Stryszawie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Stryszawa.jpg
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Sucha Beskidzka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Sucha Beskidzka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Sucha Beskidzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 122/13 z działkami sąsiednimi w Tarnawie Dolnej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic działki nr 507/34 z działkami sąsiednimi w Krzeszowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

08.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Janusz Baczewski - Dyrektoz ZOZ w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Baczewski Janusz.pdf
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Bartosiewicz - Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Myślenice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Bartosiewicz Mariusz.pdf
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Borzestowska - Dyrektor SOSW w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Borzestowska G..pdf
Dotyczy dokumentu:
Marian Brożyna - Naczelnik Wydziału Geodezji, Geodeta Powiatowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Brożyna M..pdf
Dotyczy dokumentu:
Marian Brożyna - Naczelnik Wydziału Geodezji, Geodeta Powiatowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Brożyna M. - na koniec pełnieniafunkcji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Cieżak - Dyrektor PCPR w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Cieżak Krzysztof.pdf
Dotyczy dokumentu:
Joanna Dyrcz - Dyrektor OIK w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Dyrcz Joanna.pdf
Dotyczy dokumentu:
Paweł Dyrcz - Naczelnik Wydziału Środowiska Starostwa Suskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Dyrcz Paweł.pdf
Dotyczy dokumentu:
Roman Dyrcz - Dyrektor DPS w Łętowni
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Dyrcz Roman.pdf
Dotyczy dokumentu:
Lucyna Grabowska - Naczelnik Wydziału Architektury Starostwa Suskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Grabowska Lucyna.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ewa Janeczek - Podinspektor Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Janeczek Ewa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Jarosław Jażwiec - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Suskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Jażwiec Jarosław.pdf
Dotyczy dokumentu:
Marian Kaleta - Podinspektor Wydziału Architektury w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kaleta Marian.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ewa Kawończyk - Dyrektor ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kawończyk Ewa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Olgierd Kierski - Dyrektor Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kierski Olgierd.pdf
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Kołacz - Sekretarz Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kołacz Krzysztof.pdf
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Kołacz - Sekretarz Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kołacz Krzysztof.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Kołat - Dyrektor ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kołat Zbigniew.pdf
Dotyczy dokumentu:
Agata Kopacz - Dyrektor DPS w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kopacz Agata.pdf
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Kosman - Nadleśniczy Nadleśnictwa w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kosman Tadeusz.pdf
Dotyczy dokumentu:
Krystyna Kozina - Skarbnik Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kozina Krystyna.pdf
Dotyczy dokumentu:
Jerzy Kuchcicki - Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kuchcicki Jerzy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Urszula Kulak - Kierownik Referatu ds. Rejestracji Pojazdów Wydz. Komunikacji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kulak Urszula.pdf
Dotyczy dokumentu:
Marek Kwak - Dyrektor ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kwak Marek.pdf
Dotyczy dokumentu:
Jan Lach - Dyrektor SSM w Zawoi - Wełczy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Lach Jan.pdf
Dotyczy dokumentu:
Jan Lach - Dyrektor SSM w Zawoi - Wełczy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Lach Jan - zakończeniepełnienia funkcji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sabina Lipka - Inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Lipka Sabina.pdf
Dotyczy dokumentu:
Marek Marchiński - Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Marchiński Marek.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wioletta Mazur - Podinspektor Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Mazur Wioletta.pdf
Dotyczy dokumentu:
Adam Mysza - Kierownik Referatu Drogownictwa w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Mysza Adam.pdf
Dotyczy dokumentu:
Aneta Polak - Podinspektor Wydz. Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Polak Aneta.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zofia Ponikiewska - Podinspektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Ponikiewska Zofia.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rafał Rapacz - Dyrektor ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Rapacz Rafał.pdf
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Słowik - Kierownik Referatu Ewidencji Kierowców i Wydawania Praw Jazdy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Słowik Jolanta.pdf
Dotyczy dokumentu:
Renata Spisak - Sowa - Dyrektor PPP w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Spisak Sowa Renata.pdf
Dotyczy dokumentu:
Janusz Spannbauer - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Spannbauer Janusz.pdf
Dotyczy dokumentu:
Magdalena Stanaszek - Dyrektor ZS im. św. J. Kantego w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Stanaszek Magdalena.pdf
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Stec - Kierownik Działu Organizacyjnego w PUP w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Stec Andrzej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wanda Sumera - Inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Sumera Wanda.pdf
Dotyczy dokumentu:
Mariola Szpak - Inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Szpak Mariola.pdf
Dotyczy dokumentu:
Stanisław Widz - Nadleśniczy Nadleśnictwa Myślenice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Widz Stanisław.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rafał Wróbel - Z-ca Dyrektora PUP w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Wróbel Rafał.pdf
Dotyczy dokumentu:
Jan Zadora - Dyrektor ZSO w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Zadora Jan.pdf
Dotyczy dokumentu:
Maciej Zimoń - Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Zimoń Maciej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Szymon Hujda - Młodszy referent w Wydziale Komunikacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Chujda Szymon.pdf
Dotyczy dokumentu:
Marek Kołacz - Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełczy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kołacz Marek.pdf
Dotyczy dokumentu:
Szewczyk Robert - p.o. Naczelnik Wydziału Gedezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Szewczyk R. - napoczątek pełnienia funkcji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Książek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - A. Książek.pdf
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Książek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Książek Andrzej - nakoniec kadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Kwaśny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - A. Kwaśny.pdf
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Kwaśny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kwaśny Andrzej - nakoniec kadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Pająk
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - A. Pająk.pdf
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Pająk
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Pająk Andrzej - nakoniec kadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Arkadiusz Kucia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - A. Kucia.pdf
Dotyczy dokumentu:
Arkadiusz Kucia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kucia Arkadiusz - nakoniec kadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Artur Piórkowski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - A. Piórkowski.pdf
Dotyczy dokumentu:
Artur Piórkowski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Piórkowski Artur - nakoniec kadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Barbara Gruca
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - B. Gruca.pdf
Dotyczy dokumentu:
Barbara Gruca
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Gruca Barbara - na konieckadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Bogusław Kołodziejczyk
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - B. Kołodziejczyk.pdf
Dotyczy dokumentu:
Bogusław Kołodziejczyk
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kołodziejczyk Bogusław- na koniec kadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Czesława Madoń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Cz. Madoń.pdf
Dotyczy dokumentu:
Czesława Madoń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Madoń Czesława - nakoniec kadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Jan Borys
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - J. Borys.pdf
Dotyczy dokumentu:
Jan Borys
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Borys Jan - na konieckadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Józef Bałos
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - J. Bałos.pdf
Dotyczy dokumentu:
Józef Bałos
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Bałos Józef - na konieckadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Jan Woźny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - J. Woźny.pdf
Dotyczy dokumentu:
Jan Woźny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Woźny Jan - na konieckadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Józef Fortuna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - J. Fortuna.pdf
Dotyczy dokumentu:
Józef Fortuna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Fortuna Józef - nakoniec kadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ryszard Czaicki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - R. Czaicki.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ryszard Czaicki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Czaicki Ryszard - nakoniec kadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Stanisław Czernik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - S. Czernik.pdf
Dotyczy dokumentu:
Stanisław Czernik
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Czernik Stanisław - nakoniec kadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Stanisław Łuczak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - S. Łuczak.pdf
Dotyczy dokumentu:
Stanisław Łuczak
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Łuczak Stanisław - nakoniec kadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Stanisław Dyrcz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - S. Dyrcz.pdf
Dotyczy dokumentu:
Stanisław Dyrcz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Dyrcz Stanisław - nakoniec kadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Gancarz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - T. Gancarz.pdf
Dotyczy dokumentu:
Tadeusz Gancarz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Gancarz Tadeusz - nakoniec kadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Tomasz Babicz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - T. Babicz.pdf
Dotyczy dokumentu:
Tomasz Babicz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Babicz Tomasz - na konieckadencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Władysław Łazarski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - W.Łazarski.pdf
Dotyczy dokumentu:
Władysław Łazarski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Łazarski Władysław -na koniec kadnecji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wit Sarlej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - W. Sarlej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wit Sarlej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Sarlej Wit - na konieckadencji.pdf

poprzednia ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... następna