Rejestr zmian w biuletynie

06.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Wzory oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzory oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - ad. 2 - edytowalny.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wzory oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - ad 2. - do wydruku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Ad. 2 - plik tekstowy do wydruku.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wzory oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Ad. 2 edytowalny.doc
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów granicznych /ustalenia przebiegu granic działek nr 7259 i 7375 z działkami sąsiednimi w Żarnówce.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

05.11.2018

Dotyczy dokumentu:
24 grudnia - dniem wolnym od pracy dla pracowników starostwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.11.2018

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA STAROSTY SUSKIEGO z dnia 01 października 2018 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Sidzina w jednostce ewidencyjnej Gmina Bystra-Sidzina
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

01.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Starosty Suskiego o wszczęciu z dniem 16 października 2018 r. postępowania w celu ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działki ewid. nr 4046 i nr 4047, położonej w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Starosty Suskiego o wszczęciu z dniem 16 października 2018 r. postępowania w celu ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działki ewid. nr 5014/1, nr 5017/1 i nr 5017/4, położonej w Lachowicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działek nr 10148/2, 10148/3, 10148/4 z działkami 10154/1, 10150/1, 10146/1, 10228/1, 10224/3 w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

31.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacyjnej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działki nr 14820/110 z działkami sąsiednimi w miejscowości Sidzina.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... następna