Rejestr zmian w biuletynie

30.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacyjnej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działki nr 14820/110 z działkami sąsiednimi w miejscowości Sidzina.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

27.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działek nr 5914, 5915, 5923, 5925, 5916, 5922, 5926 z działkami sąsiednimi w Bieńkówce.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

25.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Suskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony w miejscowości Juszczyn
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

24.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Wyniki wyborów do Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki wyborów do Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
4) Decyzja Starosty Suskiego z dnia 08.10.2018 r. znak: WG-II.6821.77.2017 o zezwoleniu Tauronowi Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, objętej decyzją z dnia 25.07.2018 r. znak: WG-II.6821.77.2017 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 4213 o pow. 0,5920 ha, położonej w Lachowicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
2) Decyzja Starosty Suskiego z dnia 05.10.2018 r. znak: WG-II.6821.53.2017 o zezwoleniu Tauronowi Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, objętej decyzją z dnia 22.06.2018 r. znak: WG-II.6821.53.2017 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 9768/3 o pow. 0,0250 ha, położonej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działki ewid. nr 4943 o pow. 0,2579 ha, nr 5020 o pow. 0,2232 ha, nr 4734/1 o pow. 0,1743 ha, nr 4688 o pow. 0,2104 ha i nr 4680 o pow. 0,0130 ha, położonej w Stryszawie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... następna