Rejestr zmian w biuletynie

26.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działki ewid. nr 3203 o pow. 0,4062 ha i nr 3360 o pow. 0,3367 ha, położonej w Lachowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych oraz czynności przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 2089/2 oraz 2089/1 z działkami sąsiednimi w Zawoi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych oraz czynności przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 2089/2 oraz 2089/1 z działkami sąsiednimi w Zawoi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 1690/2 z działkami sąsiednimi w Kukowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 9391 z działkami sąsiednimi w Stryszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 9391 z działkami sąsiednimi w Stryszawie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie Stryszawa.pdf - ZawiadomienieStryszawa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 9391 z działkami sąsiednimi w Stryszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 9391 z działkami sąsiednimi w Stryszawie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie Stryszawa.pdf - ZawiadomienieStryszawa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. nr 9391 z działkami sąsiednimi w Stryszawie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół XLIV sesji Rady Powiatu Suskiego V Kadencji z dnia 30 sierpnia 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół XLIV sesji Rady Powiatu Suskiego V Kadencji z dnia 30 sierpnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - protokół z XLIV sesji z 30.08.2018r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół XLIV sesji Rady Powiatu Suskiego V Kadencji z dnia 30 sierpnia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - protokół z XLIV sesji z 30. 08. 2018r.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1922/56, 1922/65, 1922/61 w Skawicy.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

25.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Projekt uchwały dotacja ZOZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - zmianyw w budżecie - projekt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Zmiana statutu - 2018 - projekt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Sidzina.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

24.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjetych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych działek nr 19612, 19641, 19615, 24091, 24092 z działkami sąsiednimi położonymi w Zawoi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjetych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych działek nr 19612, 19641, 19615, 24091, 24092 z działkami sąsiednimi położonymi w Zawoi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych działki o nr 15641 z działkami sąsiednimi położonej w Stryszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych działki o nr 15641 z działkami sąsiednimi położonej w Stryszawie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach przyjęcia przebiegu granic oraz o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych w Suchej Beskidzkiej dla działek wg załącznika.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działek nr 10078 z działkami sąsiednimi w Stryszawie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

22.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki nr 952 w Hucisku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

21.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 3/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Suchej Beskidzkiej z dnia 21 września 2018 r. w sprawie sprostowania błędu w protokole rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Suskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej oraz wymiana i budowa nowych przyłączy w miejscowości Maków Podhalański
Treść zmiany:
wprowadzono informację na temat zakończenia sprawy
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej część 4 - Rejon osiedla Storczoły
Treść zmiany:
wprowadzono informację na temat zakończenia sprawy
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 6443 o pow. 0,6981 ha, położonej w Lachowicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Starosty Suskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonych w Suchej Beskidzkiej i Lachowicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

20.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół XLIV sesji Rady Powiatu Suskiego V Kadencji z dnia 30 sierpnia 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kablowej niskiego napięcia.
Treść zmiany:
wprowadzono informację na temat zakończenia sprawy
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działek nr 5657 z działkami sąsiednimi w Lachowicach.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... następna