Rejestr zmian w biuletynie

19.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3870/1, 3870/2, 8955, 3871/2 z działką 8501 w Bieńkówce.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia granic działek do celów ewidencji gruntów i budynków dz. nr 1657, 1662/16 z działkami sąsiednimi położonych w miejscowości Osielec.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

17.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- cisnieniowej w Budzowie
Treść zmiany:
wprowadzono informację na temat zakończenia sprawy
Dotyczy dokumentu:
Zakładanie stowarzyszenia zwykłego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakładanie stowarzyszenia zwykłego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakładanie stowarzyszenia zwykłego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - EWIDENCJIA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH.pdf
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kablowej niskiego napięcia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kablowej nMtypu NA2XY-J 4x240mm2 służącej do zasilana w energię elektryczną urządzeń działkowych .
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kablowej nMtypu NA2XY-J 4x240mm2 służącej do zasilana w energię elektryczną urządzeń działkowych .
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kablowej nMtypu NA2XY-J 4x240mm2 służącej do zasilana w energię elektryczną urządzeń działkowych .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1530/12, 1530/11 z działakmi sąsiednimi w Toporzysku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

15.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwisk nr 81231 i nr 6791 wraz z odbudową drogi powiatowej nr K1677 w miejscowości Osielec w km 23+980 – 24+080 oraz w km 24+080 – 24+140
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia granic działek do celów ewidencji gruntów i budynków dz. nr 4452/1, 4452/3, 4452/8, 4452/10, 4452/19, 4452/26, 4453/24, 4453/37, 7863 z działkami sąsiednimi położonymi w miejscowości Grzechynia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

13.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Wyborczej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Wyborczej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Postanowienie z 11.09.2018 r. w sprawiepowołania terytorialnych komisji wyborczych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Wyborczej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Postanowienie Komisarza Wyborczego.pdf

poprzednia ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... następna