Rejestr zmian w biuletynie

12.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie starosty suskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: odbudowa drogi gminnej nr K440517 007 uszkodzonej na skutek osunięcia ziemi w ramach zadania pod nazwą: Przeniesienie infrastruktury drogowej na długości 295 m w km 0 + 469, 0+764,21 w zamian za stabilizację osuwiska w rejonie działki 5547/3
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

11.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie rozbiórki odcinka sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4kV, oraz budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV.
Treść zmiany:
Wprowadzono informację na temat zakończenia sprawy

10.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3128/3, 3128/4 z działkami sąsiednimi w Palczy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic w związku z podziałem działek nr 91, 92, 93, 94, 844 w Stryszawie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

08.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia granic działek nr 7624/6, 7623/4 z działkami sąsiednimi oraz przyjęcia przebiegu granic w związku z podziałem w Targoszowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

07.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w zakresie granicy pomiędzy obrębem ewidencyjnym Łętownia ,a obrębem ewidencyjnym Osielec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych pod drogę powiatową nr K 1692 relacji Zawoja - Podpolice - Sucha Góra położonych w miejscowości Skawica z działkami sąsiednimi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 3139, 2951/2, z działkami 3137, 3138, 3140/2 położonych w Palczy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek nr 10657, 10658 z działkami sąsiednimi nr 10642, 10655, 10656 w Stryszawie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... następna