Rejestr zmian w biuletynie

22.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3039, 3040, 3041, 3042/1 z działkami sąsiednimi w Bieńkówce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 1522/7 z działkami sąsiednimi w Toporzysku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych / wznowieniu znaków granicznych/ wyznaczeniu punktów granicznych dla działki nr 6250/9 z działkami sasiednimi w Zawoi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej w Jachówce
Treść zmiany:
wprowadzono informację na temat zakończenia sprawy
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 2090/3 z działkami sąsiednimi w Zawoi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 22848/8 z działkami sąsiednimi w Zawoi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 20323/3, 20320/2, 20320/3, 20319 z działkami sąsiednimi w Zawoi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 16309/2, 16308 oraz 16207 z działkami sąsiednimi w Zawoi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla działki położonej w obrębie Jordanów o nr 6008 z działkami sąsiednimi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla działki położonej w obrębie Jordanów o nr 6008 z działkami sąsiednimi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla działki położonej w obrębie Jordanów o nr 6008 z działkami sąsiednimi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla działki położonej w obrębie Jordanów o nr 6008 z działkami sąsiednimi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Starosty Suskiego z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej w wyborach wyznaczonych na dzień 21 października 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w celu zgłaszania kandydatów na radnych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w celu zgłaszania kandydatów na radnych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w celu zgłaszania kandydatów na radnych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - komunikat o rejestracji komitetów_II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w celu zgłaszania kandydatów na radnych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - komunikat o rejestracji komitetów_I.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla działki położonej w obrębie Jordanów o nr 6008 z działkami sąsiednimi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Starosty Suskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w Lachowicach i Stryszawie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki nr 1558/4 z działką 1558/3 w Tarnawie Górnej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek nr 3454, 3453, 3452 z działką 8477 w Bieńkówce.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

21.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie starosty suskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: odbudowa drogi gminnej nr K440517 007 uszkodzonej na skutek osunięcia ziemi w ramach zadania pod nazwą: Przeniesienie infrastruktury drogowej na długości 295 m w km 0 + 469, 0+764,21 w zamian za stabilizację osuwiska w rejonie działki 5547/3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie starosty suskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: odbudowa drogi gminnej nr K440517 007 uszkodzonej na skutek osunięcia ziemi w ramach zadania pod nazwą: Przeniesienie infrastruktury drogowej na długości 295 m w km 0 + 469, 0+764,21 w zamian za stabilizację osuwiska w rejonie działki 5547/3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych dla działek położonych w obrębie Krzeszów o nr 4489, 4494/1 z działkami sąsiednimi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wzory oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzory oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - ad. 1 do wydruku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wzory oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - ad. 1 edytowalny.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wzory oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - ad 1 - edytowalny.docx
Dotyczy dokumentu:
Wzory oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - ad 1. - do wydruku.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych dla działki położonej w miejscowości Bystra Podhalańska o nr 3526/3 z działkami sąsiednimi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych dla działki położonej w miejscowości Bystra Podhalańska o nr 3526/3 z działkami sąsiednimi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych dla działki położonej w obrębie Skawica o nr 1897/66 z działkami sąsiednimi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych dla działki położonej w obrębie Skawica o nr 1897/66 z działkami sąsiednimi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych dla działek położonych w obrębie Stryszawa o nr 1994, 1995 z działkami sasiednimi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych dla działek położonych w obrębie Stryszawa o nr 1994, 1995 z działkami sasiednimi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych dla działek położonych w obrębie Stryszawa o nr 1994, 1995 z działkami sasiednimi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych dla działek położonych w obrębie Stryszawa o nr 1994, 1995 z działkami sasiednimi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 3267/8 o pow. 0,1453 ha, położonej w Kurowie,
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

19.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych działek nr 1899/48, 1899/59, 1899/60 z działkami sąsiednimi w Skawicy.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach wyznaczenia punktów granicznych i ustalenia przebiegu granic działek 13439/3, 13437/1, 13436/2 w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic oraz podziału działki nr 7743 z działkami sąsiednimi w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

18.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej położonej w Lachowicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej położonej w Stryszawie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej położonej w Pewelce
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej położonej w Kurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej położonej w Pewelce
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej położonej w Kurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek nr 8719/2, 8719/3, 8723/8, 8723/9, 8723/12 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki nr 8526/1 z działką nr 4325/4 w Krzeszowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

17.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej część 4 - Rejon osiedla Storczoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej część 3 - Rejon osiedla Matuszyki.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa Dolna część 1-Rejon osiedla Stypułówka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej część 3 - Rejon osiedla Matuszyki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa Dolna część 1-Rejon osiedla Stypułówka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa Dolna część 1-Rejon osiedla Stypułówka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa Dolna część 1-Rejon osiedla Stypułówka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic oraz podziału działki nr 3369/1 z działkami sąsiednimi w Lachowicach.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek w zakresie granicy pomiędzy obrębem ewidencyjnym Łętownia - działki 8874, 5190/1, 5189/1, 8875/1, 5186/2, 5186/1, 5185/1, 5184/1, a obrębem ewidencyjnym Skomielna Czarna - działki 3788, 3770, 3793, 3792, 3791, 3789, 3769, 3797, 3799, 4090, 4094, 4644.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek w zakresie granicy pomiędzy obrębem ewidencyjnym Łętownia - działki 13015, 8967/1, 2523/3, a obrębem ewidencyjnym Tokarnia - działki 5472/10, 7270, 7271, 7272.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... następna