Rejestr zmian w biuletynie

13.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działek nr 783/1, 783/2, 805/3 z dzialkami sąsiednimi w Palczy.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

11.01.2019

Dotyczy dokumentu:
zgłoszenie budowy sieci kablowej nN w Kurowie
Treść zmiany:
wprowadzono informację na temat zakończenia sprawy
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy sieci napowietrzno-kablowej w Lachowicach
Treść zmiany:
wprowadzono informację na temat zakończenia sprawy
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w zakresie granicy pomiędzy obrębem ewidencyjnym Łętownia ,a obrębem ewidencyjnym Osielec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

09.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kablowej niskiego napięcia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Juszczyn. Podłączenie obiektów do istniejącej kanalizacji sanitarnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakładanie stowarzyszenia zwykłego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakładanie stowarzyszenia zwykłego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakładanie stowarzyszenia zwykłego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych pod drogę powiatową nr K 1692 relacji Zawoja - Podpolice - Sucha Góra położonych w miejscowości Skawica z działkami sąsiednimi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

07.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie PGW Wody Polskie RZGW Kraków w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z terenu użytkowanej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 1753/1 i 1754/6 w miejscowości Jordanów wylotem W do ziemi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ulicznego Skawica Limów.
Treść zmiany:
wprowadzono informację na temat zakończenia sprawy
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci wodociągowej w Targoszowie
Treść zmiany:
wprowadzono informację na temat zakończenia sprawy
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ulicznego Zawoja Centrum Parking.
Treść zmiany:
wprowadzono informacje na temat zakończenia sprawy

poprzednia ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... następna