Rejestr zmian w biuletynie

26.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3258/2, 3258/3, 3258/4, 3258/5, 3260/3, 3260/4, 3850/2, 4159/2 w Toporzysku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Toporzysko.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3247, 3223/11, 3223/9, 3223/8, 3243, 3289/3, 4173/1, 3223/10, 3240, 3287/3, 3248 w Toporzysku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Toporzysko.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 6668, 6666 w Żarnówce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Żarnówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 2217/6, 2217/5 w Bystrej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Bystra.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 788/2, 758/2, 782 w Grzechyni
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 13357, 13484/14, 13353, 13349/1, 13359, 13360/1, 23310/1 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienei Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 13831/2, 13838/2, 13838/1, 13831/1, 13827/1, 13828/1, 13829/1, 13913/1, 23372/1
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawoja.jpg - Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3758, 3764/1, 3764/4, 3766/18, 3765/3, 3765/1, 3765/2, 3766/16, 3766/19, 3766/20, 3757, 3766/25 Grzechynia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie Grzechynia.jpg - ZawiadomienieGrzechynia.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1964/1, 4599/1, 4506, 1966/1, 1963/1, 1961/1 w Białce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Białka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o wywłaszczeniu działki nr 2980/34 o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Zembrzycach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - decyzja 3.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działki nr 775/1, 775/2, 775/3 i 768/3 poł. w Tarnawie Dolnej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - ogłoszenie.JPG
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działki nr 768/5 i 4701/1 poł. w Tarnawie Dolnej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - ogłoszenie 2.JPG
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 4071, 4070, 4069, 4065, 4447, 4090/1, 4067/1, 4067/2, 4045/2, 4045/1 w Białce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Białka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3630, 4673, 3673, 4672, 3629/1, 4459/1, 4676, 3678, 3686, 3677, 3676/2, 3629/3, 3629/2, 3696, 3624/3, 3624/2, 3624/1, 3622/6 w Białce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Białka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3677, 3686, 3685/1, 4459/1 w Białce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Białka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3676/2, 3677, 4459/1 w Białce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Białka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3784/3, 4543/12, 4455 w Białce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Białka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 5845, 6038 w Sidzinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Sidzina.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1764/5, 1763/3, 1763/2, 1763/1, 2524/2, 1621/1, 1764/24 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1622/23, 1622/19, 1622/21, 1622/17, 1622/15, 1689, 1690/1, 1691, 1622/10, 1762/6, 1762/11, 1762/10, 1762/9, 1762/8, 1762/20, 1762/22, 1762/15, 1760/2, 1760/3, 1759, 1758, 1692/3, 1690/2, 1622/13 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 162/14, 1622/16, 1622/20, 1622/18, 1622/22, 1622/23, 1622/19, 1622/21, 1622/17, 1622/15, 1689, 1622/13 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1687/1, 1688, 2518, 1687/2, 1622/13 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1610/2, 2519, 1618/6 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1762/12, 1762/13, 2524/2, 1622/7, 1622/10 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1622/7, 1622/3, 1622/10, 2524/2, 1764/24 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1687/1, 1688, 2518, 1687/2, 1622/13 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1622/14, 1622/16, 1622/20, 1622/18, 1622/22, 1622/23, 1622/19, 1622/21, 1622/17, 1622/15, 1689, 1622/13 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1618/4, 1629, 1618/5, 2629, 161/6, 1610/2, 1618/3, 1628, 2518, 2519 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1622/3, 1622/19, 1622/21, 1622/17, 1622/15, 1689, 1690/1, 1691, 1622/10, 1762/6, 1762/11, 1762/10, 1762/9, 1762/8, 1762/20, 1762/22, 1762/15, 1760/2, 1760/3, 1759, 1758, 1692/3, 1690/2, 1622/13 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1764/5, 1763/3, 1763/2, 1763/1, 2524/2, 1621/1, 1764/24 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1618/4, 1629, 1618/5, 2629, 1618/6, 1610/2, 1618/3, 1628, 2518, 2519 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1610/2, 2519, 1618/6 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1762/12, 1762/13, 2524/2, 1622/7, 1622/10 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1622/7, 1622/3, 1622/10, 2524/2, 1764/24 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 19807, 19808, 19809/1, 19809/13, 19812/3, 19809/12, 19810/2, 19819/1, 19806/1, 19804/5, 19800/16, 19810/1, 19806/2, 19804/3 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 671/4, 671/3, 671/2, 671/1, 992/51, 992/15, 992/14 w Toporzysku.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Toporzysko.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 5242/17, 5242/23, 5242/7 w Jordanowie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Jordanow.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 2557/103, 2557/102, 1764/24, 2557/111, 2523/1 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszowka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1622/12, 2523/1, 2557/98, 2557/100, 2557/99, 1764/24, 1353/1, 2557/111, 2557/105 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszowka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 2557/103, 2557/102, 1764/24, 2557/111, 2523/1 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszowka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1622/12, 2523/1, 2557/98, 2557/100, 2557/99, 1764/24, 1353/1, 2557/111, 2557/105 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszowka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 6772/1, 23252/1
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1249, 1247/2, 1247/1, 1245, 2511/1, 1246/5, 1246/4, 1246/3, 1246/2, 1246/1, 1248, 1250/1, 2678, 1243/2, 1243/1 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 7682, 7675, 7676, 7681, 37674, 7554 w Stryszawie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Stryszawa.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 4740/2, 4741/5, 4741/6, 4743/2, 4743/3, 4740/3, 8589/1, 4741/7, 4742/2, 4743/4, 4742/1, 4743/15 w Krzeszowie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Krzeszów.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 2705/4, 2705/7, 2704/1, 2704/2, 2705/5, 7123 w Budzowie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Budzów.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 651, 652, 650, 5312, 649, 798, 797, 792, 5325, 5326, 799, 790 w Jordanowie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Jordanów.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3971/2, 5543, 3971/3, 5546, 3965/3, 5547/4, 3965/4, 5563/1, 3977/2, 3971/1, 5563/3, 3965/1 w Jordanowie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Jordanów.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 6926/1, 6927/5, 6925/1, 6927/4, 6928 w Bieńkówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Bieńkówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3610/8, 3610/9, 3610/10, 3610/14, 3610/15, 3610/16, 3610/7, 3610/11, 3610/17, 3610/26, 3613/76, 3613/78 w Bystrej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Bystra.jpg
Dotyczy dokumentu:
Hutniczak Zbigniew
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Czesława Madoń zakończeniekadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Surzyn Piotr
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Piotr Surzyn zakończenie kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Hajos Sławomir
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Sławomir Hajos zakończeniekadencji.--.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Madoń Czesława
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Czesława Madoń zakończeniekadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kosman Tadeusz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Tadeusz Kosman korekta za 2017 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Spisak - Sowa Renata
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Renata Spisak Sowa korekta za 2017rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kierski Olgierd
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Olgierd Kierski korekta za 2017 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bartosiewicz Mariusz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Mariusz Bartosiewicz korekta za 2017rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zimoń Maciej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Maciej Zimoń korekta za 2017 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Jażwiec Jarosław
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Jarosaw Jażwiec korekta za 2017 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Spannbauer Janusz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Spannbauer Janusz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Janusz Spannbauer korekta za 2017 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Drobny Aneta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Drobny Aneta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Aneta Drobny korekta za 2017 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Drobny Aneta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sumera Wanda
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sumera Wanda
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Wanda Sumera końcowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Chromy Magdalena
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Chromy Magdalena
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Magdalena Chromy na początekkadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Chromy Magdalena
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Magdalena Chromy na koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zimoń Maciej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimoń Maciej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Maciej Zimiń na poczatek kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zimoń Maciej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Maciej Zimiń na koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta administracyjnego w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Referenta administracyjnego w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej BeskidzkieJ
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek (dotyczy działek zamieszczonych w załączniku) w Zembrzycach oraz Marcówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Zembrzyce.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek (dotyczy działek zamieszczonych w załączniku) w Stryszawie oraz Zawoi.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Stryszawa.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek (dotyczy działek zamieszczonych w załączniku) w Juszczynie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Juszczyn.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia granic w związku z podziałem działek nr 644, 645/2, 651 z działkami nr 647/1, 649/1, 650/3, 652, 653/7, 645/1, 645/3, 643, 653/6, 206/2, 205/4, 175/4, 175/3, 173, 172, 170, 167/5, 167/4, 166/12, 166/14, 166/13, 166/3 w Skawicy.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Skawica.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia granic w związku z podziałem działki nr 1722 z działkami 1730/1, 1681, 7624/1, 1679/2, 1680 w Grzechyni.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Grzechynia.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia granic w związku z podziałem działki nr 175/4 z działkami nr 175/3, 644, 205/4, 175/5, 203/5, 7461/1 w Skawicy.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia granic w związku z podziałem działki nr 175/4 z działkami nr 175/3, 644, 205/4, 175/5, 203/5, 7461/1 w Skawicy.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Skawica.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz wykonania mapy z projektem podziału działki nr 14210/2, 14213/2, 14216/2, 14217/2, działki sąsiednie 41207/1, 14211, 14213/4, 14216/4, 14217/4, 14218, 14182/1, 14210/3, 14213/3, 14126/3, 14217/3 w Sidzinie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz wykonania mapy z projektem podziału działki nr 14210/2, 14213/2, 14216/2, 14217/2, działki sąsiednie 41207/1, 14211, 14213/4, 14216/4, 14217/4, 14218, 14182/1, 14210/3, 14213/3, 14126/3, 14217/3 w Sidzinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Sidzina.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz podziału działki nr 11624/3 z działką sąsiednią tj. 11793/1 w Sidzinie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz podziału działki nr 11624/3 z działką sąsiednią tj. 11793/1 w Sidzinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Sidzina.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz wykonania mapy z projektem podziału działki nr 2570, 2571, 2572, 2573, działki sąsiednie 2595/17 w Bystrej Podhalańskiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz wykonania mapy z projektem podziału działki nr 2570, 2571, 2572, 2573, działki sąsiednie 2595/17 w Bystrej Podhalańskiej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Bystra Podhalańska.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz wykonania mapy z projektem podziału działki nr 2635/1, działka sąsiednia 2630/3 w Bystrej Podhalańskiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych dz. nr 4377/2, 4378/1, 4378/2, 4378/3, 4379/1, 4380/1, 4380/2, 4381/1, 4381/2, 4382/1, 4383, 5078, 5079, 4382/4, 4376/1, 4391/4, 4382/3, 4377/1, 4377/3, 4860, 4259/1, 4260, 5082, 4892, 5416/1, 5416/2, 5416/3 w Tarnawie Dolnej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz wykonania mapy z projektem podziału działki nr 2635/1, działka sąsiednia 2630/3 w Bystrej Podhalańskiej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Bystra Podhalańska.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych dz. nr 4377/2, 4378/1, 4378/2, 4378/3, 4379/1, 4380/1, 4380/2, 4381/1, 4381/2, 4382/1, 4383, 5078, 5079, 4382/4, 4376/1, 4391/4, 4382/3, 4377/1, 4377/3, 4860, 4259/1, 4260, 5082, 4892, 5416/1, 5416/2, 5416/3 w Tarnawie Dolnej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Tarnawa Dolna.jpg
Dotyczy dokumentu:
Hajdyła Rafał - naczelnik Wydziału Geodezji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Hajdyła Rafał - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Hajdyła Rafał - naczelnik Wydziału Geodezji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Hajdyła Rafał - na początekpełnienia funkcji (2011 rok).pdf
Dotyczy dokumentu:
Dyrcz Paweł - naczelnik Wydziału Środowiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Dyrcz Paweł - oświadczenie za 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dyrcz Roman - Dyrektor DPS w Łętowni
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Dyrcz Roman - oświadczenie za 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Jurzak Tadeusz - Nadleśnictwo Sucha Beskidzka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Jurzak Tadeusz - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zimoń Maciej - dyrektor DWD w Sidzinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zimoń Maciej - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zimoń Maciej - dyrektor DWD w Sidzinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Zimoń Maciej - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Zadora Jan - dyrektor ZSO w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zadora Jan - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zadora Jan - dyrektor ZSO w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Zadora Jan - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Wróbel Rafał - z-ca dyrektora PUP w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Wróbel Rafał - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wróbel Rafał - z-ca dyrektora PUP w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Wróbel Rafał - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Widz Stanisław - nadleśniczy Nadleśnictwa Myślenice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Widz Stanisław - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Widz Stanisław - nadleśniczy Nadleśnictwa Myślenice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Widz Stanisław - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Szpak Mariola - inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Szpak Mariola - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Szpak Mariola - inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Szpak Mariola - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Szewczyk Robert - Wydział Geodezji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Szewczyk Robert - Wydział Geodezji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Szewczyk Robert - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Szewczyk Robert - Wydział Geodezji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Szewczyk Robert - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Sumera Wanda - inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Sumera Wanda - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sumera Wanda - inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Sumera Wanda - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Stec Andrzej - kierownik działu PUP w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Stec Andrzej - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Stec Andrzej - kierownik działu PUP w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Stec Andrzej - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Stanaszek Magdalena - dyrektor ZS im. J. Kantego w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Stanaszek Magdalena - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Stanaszek Magdalena - dyrektor ZS im. J. Kantego w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Stanaszek Magdalena - za2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Spisak Sowa Renata - dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Spisak Sowa Renata - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Spisak Sowa Renata - dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Spisak Sowa Renata - za2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Spannbauer Janusz - dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Spannbauer Janusz - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Spannbauer Janusz - dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Spannbauer Janusz - za2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Słowik Jolanta - kierownik referatu praw jazdy WKiT
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Słowik Jolanta - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Słowik Jolanta - kierownik referatu praw jazdy WKiT
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Słowik Jolanta - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Rapacz Rafał - dyrektor ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Rapacz Rafał - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rapacz Rafał - dyrektor ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Rapacz Rafał - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Ponikiewska Zofia - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Ponikiewska Zofia - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ponikiewska Zofia - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Ponikiewska Zofia - za2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Polak Aneta - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Polak Aneta - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Polak Aneta - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Polak Aneta - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Mysza Adam - kierownik referatu drogownictwa Wydziału Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Mysza Adam - kierownik referatu drogownictwa Wydziału Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Mysza Adam - za 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Mysza Adam - kierownik referatu drogownictwa Wydziału Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Mysza Adam - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Ponikiewska Wioletta - Wydział Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Mazur Wioletta - za 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ponikiewska Wioletta - Wydział Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Mazur Wioltta - za 2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Marchiński Marek - z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Marchiński Marek - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Marchiński Marek - z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Marchiński Marek - za2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Lipka Sabina - inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Lipka Sabina - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Lipka Sabina - inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Lipka Sabina - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kulak Urszula
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kulak Urszula
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kulak Urszula - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kuchcicki Jerzy - Nadleśnictwo Sucha Beskidzka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kuchcicki Jerzy - Nadleśnictwo Sucha Beskidzka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kuchcicki Jerzy -za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kozina Krystyna - Skarbnik Powiatu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kozina Krystyna - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kozina Krystyna - Skarbnik Powiatu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kozina Krystyna - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kosman Tadeusz - Nadleśniczy Nadleśnictwa Sucha Beskidzka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kosman Tadeusz - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kosman Tadeusz - Nadleśniczy Nadleśnictwa Sucha Beskidzka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kosman Tadeusz - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kopacz Agata - dyrektor DPS w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kopacz Agata - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kopacz Agata - dyrektor DPS w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kopacz Agata - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kołat Zbigniew - dyrektor ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kołat Zbigniew - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kołat Zbigniew - dyrektor ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kołat Zbigniew - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kołacz Marek - dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełczy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kołacz Marek - dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełczy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kołacz Marek - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kołacz Marek - dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełczy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kołacz Marek - za 2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kołacz Krzysztof - Sekretarz Powiatu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kołacz Krzysztof - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kołacz Krzysztof - Sekretarz Powiatu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kołacz Krzysztof - za2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kierski Olgierd - dyrektor Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kierski Olgierd - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kierski Olgierd - dyrektor Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kierski Olgierd - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kawończyk Ewa - dyrektor ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kawończyk Ewa - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kawończyk Ewa - dyrektor ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kawończyk Ewa - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kaleta Marian - podinspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kaleta Marian - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kaleta Marian - podinspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kaleta Marian - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Jażwiec Jarosław - naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Jażwiec Jarosław - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Jażwiec Jarosław - naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Jażwiec Jarosław.pdf
Dotyczy dokumentu:
Hujda Szymon - pomoc administracyjna w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Hujda Szymon.pdf
Dotyczy dokumentu:
Harańczyk Ewa - podinspektor Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Harańczyk Ewa - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Harańczyk Ewa - podinspektor Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Harańczyk Ewa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Grabowska Lucyna - naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Grabowska Lucyna - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Grabowska Lucyna - naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Grabowska Lucyna.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dyrcz Joanna - dyrektor OIK w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Dyrcz Joanna - ośiwdczenie za 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dyrcz Joanna - dyrektor OIK w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Dyrcz Joanna.pdf
Dotyczy dokumentu:
Cieżak Krzysztof - dyrektor PCPR w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Cieżak Krzysztof - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Cieżak Krzysztof - dyrektor PCPR w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Cieżak Krzysztof.pdf
Dotyczy dokumentu:
Borzestowska Grażyna - dyrektor SOSW w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Borzestowska Grażyna - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Borzestowska Grażyna - dyrektor SOSW w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Borzestowska Grażyna.pdf
Dotyczy dokumentu:
Bartosiewicz Mariusz - zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Myślenice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Bartosiewicz Mariusz - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Bartosiewicz Mariusz - zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Myślenice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Bartosiewicz Mariusz.pdf
Dotyczy dokumentu:
Baczewski Janusz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Baczewski Janusz - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Baczewski Janusz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Baczewski Janusz.pdf
Dotyczy dokumentu:
Gancarz Tadeusz - Starosta Suski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Gancarz Tadeusz - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Gancarz Tadeusz - Starosta Suski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Gancarz Tadeusz - początek pełnieniafunkcji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wągiel Zofia - Członek Zarządu Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Wągiel Zofia - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wągiel Zofia - Członek Zarządu Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Wągiel Zofia - początek sprawowaniafunkcji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Gruca Barbara - Członek Zarządu Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Gruca Barbara - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Gruca Barbara - Członek Zarządu Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Gruca Barbara - początek pełnieniafunkcji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sarlej Wit Mateusz - Członek Zarządu Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Sarlej Wit Mateusz - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sarlej Wit Mateusz - Członek Zarządu Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Sarlej Wit Mateusz - rozpoczęciepełnienia funkcji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Woźny Jan - Wicestarosta Suski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Woźny Jan - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Woźny Jan - Wicestarosta Suski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Woźny Jan - początek pełnieniafunkcji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Borys Jan
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Borys Jan.pdf
Dotyczy dokumentu:
Bałos Józef
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Bałos Józef - koniec pełnieniafunkcji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Bałos Józef
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Bałos Józef - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Dyrcz Paweł
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Dyrcz Paweł - koniec pełnieniafunkcji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dyrcz Paweł
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Dyrcz Paweł - za 2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Madoń Czesława
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Madoń Czesława - na zakończeniepełnienia funkcji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Madoń Czesława
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Madoń Czesława - za 2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Matyasik Mieczysław
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Matyasik Mieczysław - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Woźny Jan
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Woźny Jan - oświadczenie za 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Woźny Jan
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Woźny Jan - oświedczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Wągiel Zofia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Wągiel Zofia - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wągiel Zofia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Wągiel Zofia - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Surmiak Michał
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Surmiak Michał - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Surmiak Michał
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Surmiak Miachał - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Sarlej Wit
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Sarlrj Wit - oświadczenie za 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sarlej Wit
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Sarlej Wit - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Pająk Andrzej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Pająk Andrzej - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Madoń Czesława
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Madoń Czesława - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Madoń Czesława
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Madoń Czesława - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Lubaszka Rafał
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Lubaszka Rafał - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Lubaszka Rafał
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Lubaszka Rafał - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kucia Arkadiusz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kucia Arkadiusz - oświaczenie za 2012r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kucia Arkadiusz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kucia Arkadiusz - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kruźlak Artur
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Artur Kruźlak - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kruźlak Artur
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kruźlak Artur - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kołodziejczyk Bogusław
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kołodziejczyk Bogusław - oświadczenieza 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kołodziejczyk Bogusław
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kołodziejczyk Bogusław - oświadczenieza 2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kochaniewicz Aniela
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kochaniewicz Aniela - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kochaniewicz Aniela
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kochaniewicz Aniela - oświadczenie za2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Jordanek Zbigniew
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Jordanek Zbigniew - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Jordanek Zbigniew
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Jordanek Zbigniew - oświadczenie za2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Hajos Sławomir
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Hajos Sławomir - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Hajos Sławomir
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Hajos Sławomir - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Hadka Ryszard
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Hadka Ryszard - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Hadka Ryszard
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Hadka Ryszard - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Gruca Barbara
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Gruca Barbara - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Gruca Barbara
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Gruca Barbara - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Gancarz Tadeusz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Gancarz Tadeusz - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Gancarz Tadeusz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Gancarz Tadeusz - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Fortuna Józef
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Fortuna Józef - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Fortuna Józef
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Fortuna Józef - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Firek Piotr
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Firek Piotr - oświadczenie za 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Firek Piotr
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Firek Piotr - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Czernik Stanisław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Borys Jan
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Borys Jan - oświadczenie za 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Borys Jan
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Borys Jan - oświadczenie za 2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Bałos Józef
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Bałos Józef - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Bałos Józef
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Bałos Józef - ośwadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działki nr 4762/16 z działkami sąsiednimi nr 4762/17, 4762/15, 4756/5 w Osielcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze -Inspektor Biura Kontroli – Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko - Główny Księgowy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. kosztorysowania, projektowania i przygotowania inwestycji drogowych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze -Inspektor Biura Kontroli – Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko inspektora ds.bieżącego utrzymania dróg i mostów w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Inspektora ds. kosztorysowania, projektowania i przygotowania inwestycji drogowych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. płac w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko inspektora ds. płac w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko głównego księgowego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zawoi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta administracyjnego w Domu Wczasów Dziecięcych Nr 2 w Sidzinie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referent administracyjny w Domu Wczasów Dziecięcych Nr 2 w Sidzinie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Geodety Powiatowego - Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełczy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Geodety Powiatowego - Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Głównego Księgowego w Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: podinspektora ds. drogownictwa w Wydziale Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: podinspektora ds. realizacji i rozliczeń inwestycji w Wydziale Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: podinspektora ds. realizacji i rozliczeń inwestycji w Wydziale Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - geolog powiatowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: starszego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze: starszego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. księgowych w ZS im. J. Kantego w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta ds. księgowych w ZS im. J. Kantego w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko głównego księgowego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko głównego księgowego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. budownictwa w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. budownictwa w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. Kultury Fizycznej i Sportu w Wydziale Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektora ds. Kultury Fizycznej i Sportu w Wydziale Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko podinspektora ds. administracyjno- kadrowych w Wydziale Edukacji i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. administracyjno-kadrowych w Wydziale Edukacji i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Inspektora - koordynatora powiatowego ds.realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Inspektora - koordynatora powiatowego ds.realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko - podinspektor w Wydziale Kultury, Promocji, Sportu i Funduszy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - Referat Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - Referat Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja  o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko : podinspektor w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów na stanowisko podinspektor w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko kasjer w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze : kasjera w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko : podinspektora w referacie - Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: podinspektora w referacie - Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - Sekretarz w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - geolog powiatowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko kasjer w kasie Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko kasjera w kasie Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - geologa powiatowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: podinspektora ds. drogownictwa w Wydziale Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko - podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem – Referat Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem –Referat Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. archiwalno - kadrowych w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. archiwalno-kadrowych w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. archiwalno - kadrowych w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej  
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach wyboru na stanowisko - podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach wyboru na stanowisko - podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - Referat Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem – Referat Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach wyboru na stanowisko podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem – Referat Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko - podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem – Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej – Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach wyboru na stanowisko podinspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach wyboru na stanowisko podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora Referatu Gospodarki Mieniem,Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora w Referacie Gospodarki Mieniem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko : Podinspektora - Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęcia granic działek nr 177, 178, 179, 181/1, 194,193,192 z działkami sąsiednimi w Śleszowicach.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

25.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach podjętych w celu przyjęcia granic działki nr 12305/14 w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach podjętych w celu przyjęcia granic działki nr 12305/14 w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

24.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów /ustalenia przebiegu granic oraz podziału działek 6462/1, 6462/2, 6451, 6453, 6459, 6460, 6463, 6467 z działkami sąsiednimi w Grzechyni.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

23.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w Wysokiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w Wysokiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Starosta Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 464, 7598/1, 463, 458, 7172/1, 7171/1 w miejscowości Grzechynia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Powiatu Suskiego na 2018 r
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Powiatu Suskiego na 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Powiatu Suskiego na 2016 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Powiatu Suskiego na 2015
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Powiatu Suskiego na 2014 r
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Powiatu Suskiego na 2013 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Piotr Talaga - interpelacje z dnia 24 lutego 2015 r
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Rafał Lubaszka - interpelacje z dnia 24 lutego 2015 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Artur Piórkowski - interpelacje z dnia 24 lutego 2015 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Sławomir Kudzia - interpelacje z 24 lutego 2015
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Artur Kruźlak - interpelacje z dnia 24 lutego 2015
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Artur Kruźlak - interpelacje z dnia 27 stycznia 2015 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Wit Mateusz Sarlej - interpelacje z dnia 27 stycznia 2015
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Sławomir Kudzia - interpelacje z 30 grudnia 2014 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XXXIX sesji w dniu 8 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XXXVII sesji w dniu 29 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XXXVI sesji w dniu 30 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XXXIV sesji w dniu 25 września 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XXXIII sesji w dniu 31 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XXXII sesji w dniu 27 lipca 2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XXXI sesji w dniu 27 czerwca 2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XXX sesji w dniu 25 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XXV sesji z dnia 29 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XXIV sesji z dnia 9 grudnia 2016 r
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XXII sesji z dnia 20 września 2016 r
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XXI sesji z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone podczas XX sesji z dnia 13 lipca 2016 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje radnych - informacja
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Artur Kruźlak - interpelacje z dnia 15 października 2015 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Jan Woźny - interpelacje z dnia 25 czerwca 2015 r
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Rafał Lubaszka - interpelacje z dnia 25 czerwca 2015 r
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Jan Banaś - interpelacje z dnia 25 czerwca 2015 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Sławomir Kudzia - interpelacje z dnia 25 czerwca 2015 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Michał Surmiak - interpelacje z dnia 25 czerwca 2015 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Wit Mateusz Sarlej - interpelacje z dnia 25 czerwca 2015 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Artur Piórkowski - interpelacje z dnia 25 czerwca 2015 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radna Joanna Stypuła - interpelacje z dnia 26 maja 2015 r
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Michał Surmiak - interpelacje z dnia 25 marca 2015 r
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Stanisław Czernik - interpelacje z dnia 24 lutego 2015 r
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Radny Wit Mateusz Sarlej - interpelacje z 30 grudnia 2014 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Powiatu VI Kadencji 2018 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Powiatu VI Kadencji 2018 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Powiatu VI Kadencji 2018 - 2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Skład Rady Powiatu V kadencji 2014 -2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Powiatu VI Kadencji 2018 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład Zarządu Powiatu V kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 2526 z działkami sąsiednimi w miejscowości Wysoka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Zawiadomienie Wysoka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ulicznego Skawica Limów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 2526 z działkami sąsiednimi w miejscowości Wysoka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Biuro Rzeczy Znalezionych - zasady funkcjonowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuro Rzeczy Znalezionych - zasady funkcjonowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - aktualizacja - 21.11.2018.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 2102/3 z działkami sąsiednimi położonymi w miejscowości Baczyn.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Uchwała Rady Nr 323.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegających podziałowi dla dz. 1154/1, 1153/2 i 1139 z działkami sąsiednimi w miejscowości Toporzysko.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1882 z działkami sąsiednimi w miejscowości Jordanów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Zwiadomienie Jordanów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1882 z działkami sąsiednimi w miejscowości Jordanów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego zezwalająca Tauron Dystrybucja S.A. na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, objętej decyzją z dnia 20 lipca 2018 r. znak: WG-II.6821.15.2018 o ograniczeniu sposobu korzystania, położonej w Kurowie ozn. jako działka ewid. nr 1060 o pow. 0,2102 ha
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego zezwalająca Tauron Dystrybucja S.A. na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, objętej decyzją z dnia 20 lipca 2018 r. znak: WG-II.6821.14.2018 o ograniczeniu sposobu korzystania, położonej w Kurowie ozn. jako działki ewid. nr 3267/6 o pow. 0,2624 ha i nr 3282/2 o pow. 0,6240 ha
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego zezwalająca Tauron Dystrybucja S.A. na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, objętej decyzją z dnia 20 lipca 2018 r. znak: WG-II.6821.22.2017 o ograniczeniu sposobu korzystania, położonej w Pewelce ozn. jako działka ewid. nr 1039 o pow. 0,1812 ha
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego zezwalająca Tauron Dystrybucja S.A. na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, objętej decyzją z dnia 20 lipca 2018 r. znak: WG-II.6821.16.2017 o ograniczeniu sposobu korzystania, położonej w Kurowie ozn. jako działki ewid. nr 3267/5 o pow. 0,1878 ha i nr 3267/10 o pow. 0,0249 ha
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działki ewid. nr 2537 o pow. 0,0424 ha i nr 2538 o pow. 0,1881 ha, położonej w Kurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 1008 o pow. 0,0889 ha, położonej w Pewelce
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działki ewid. nr 2736 o pow. 0,0745 ha i nr 2737 o pow. 0,4913 ha, położonej w Kurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 3282/1 o pow. 0,2482 ha, położonej w Kurowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka ewid. nr 3267/8 o pow. 0,1453 ha, położonej w Kurowie,
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych dla działki 1899/59 z działkami sąsiednimi w Skawicy.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

20.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Starosty Suskiego o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Nr 2/18 znak: WA.6740.1.271.2018.LG z dnia 17.08.2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującą: odbudowę drogi gminnej nr K440517 007 uszkodzonej na skutek osunięcia ziemi w ramach zadania pod nazwą: Przeniesienie infrastruktury drogowej na długości 295 m w km 0 + 469, 0+764,21 w zamian za stabilizację osuwiska w rejonie działki 5547/3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 875/45 i 875/16 z działkami sąsiednimi w miejscowości Osielec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Zawiadomienie Osielec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 875/45 i 875/16 z działkami sąsiednimi w miejscowości Osielec.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Osielec.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 875/45 i 875/16 z działkami sąsiednimi w miejscowości Osielec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... następna