Rejestr zmian w biuletynie

08.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty w konkursie ofert złożonych w 2018 r. na zadania publiczne Powiatu Suskiego w zakresie pomocy społecznej oraz spierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2019-2021
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki nr 1085 z działkami sąsiednimi w Pewelce.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

07.12.2018

Dotyczy dokumentu:
zgłoszenie budowy sieci kablowej nN w Kurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy sieci napowietrzno-kablowej w Lachowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wicestarosta Suski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wicestarosta Suski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - wynagrodzeniestarosty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - liczebnośćkomisji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - harmonogram dyżurówaptek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - diety radnych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - delegowanie radnych dokomisji bezpieczeństwa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - zmiany WPF.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - składy osoboweKomisji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - powołanie Komisji,Skarg , Wniosków i Petycji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - zmiany wbudżecie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - powołanie KomisjiRewizyjnej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - projekt uchwały - plan pracy rady.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół I sesji Rady Powiatu Suskiego VI Kadencji z dnia 22 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół I sesji Rady Powiatu Suskiego VI Kadencji z dnia 22 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych działki nr 3975 z działkami nr 3470, 3979, 3976, 3974 w Stryszawie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek nr 8163, 8164, 8165, 8166/6, 8167/5, 8173/1, 23822 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

05.12.2018

03.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Bałos Józef
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Bałos Józef - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Czernik Stanisław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Banaś Jan
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Banaś Jan - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Drobny Marek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Drobny Marek - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Hutniczak Zbigniew
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Hutniczak Zbigniew - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Hajos Sławomir
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Hajos Sławomir - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Korbel Gabriela
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Korbel Gabriela - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kudzia Sławomir
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Kudzia Sławomir - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kruźlak Artur
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Kruźlak Artur + koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Madoń Czesława
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Madoń Czesława - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Lubaszka Rafał
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Lubaszka Rafał - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sarlej Wit
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Sarlej Wit Mateusz - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Piórkowski Artur
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Piórkowski Artur - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Stypuła Joanna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Stypuła Joanna - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Spannbauer Tomasz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Spannbauer Tomasz - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Surzyn Piotr
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Surzyn Piotr - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Surmiak Michał
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Surmiak Michał - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Szwed Adam
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szwed Adam
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Szwed Adam - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Woźny Jan
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Woźny Jan
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Woźny Jan - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Talaga Piotr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Talaga Piotr
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Talaga Piotr - koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kuś Alina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kuś Alina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Kuś Alina - koniec kadencji.pdf"

poprzednia ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... następna