Rejestr zmian w biuletynie

01.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 24.10.2018 r. informujące o wszczęciu postępowania z wniosku Gminy Maków Podhalański w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzenie w ciągu drogi powiatowej nr 1688k.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działki nr 656/3 z działkami sąsiednimi w Budzowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

30.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek 6838 i 6839 z działkami sąsiednimi w Stryszawie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych dla działki 4947/5 z działkami sąsiednimi w obrębie Grzechynia.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

29.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 6084 w Stryszawie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie 2.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 7416 w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - wniosek.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 7416 w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - ogłoszenie.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 6289/9 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie.tif
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie starosty suskiego w sprawie III etapu scalenia wsi Łętownia - okazanie projektu scalenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - obwieszczenie.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 4601/1 i 4606/2 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 5714/10 i 5714/44 w Zawoi [
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie II.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 5583/1 w Jordanowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Jordanów.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek 7532/2 i 7617/7
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.JPG
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 22 827/2 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.JPG
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek 22819/3 i 22843/3 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.JPG
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek 9264/1 i 9280/18 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.JPG
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 21602/2
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.JPG
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 8553 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Sucha Beskidzka.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek 4402/1 i 4402/2 w Skawicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Skawica.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 4415/8 i 4660/1 w Skawicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Skawicaa.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 19727/2, 19726/21, 19726/29, 19726/28, 23386/2 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek 3551, 3563, 3568, 3569 w Stryszawie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Stryszawa.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 17897/5, 17897/1, 17897/7 w Sidzinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Sidzina.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 7653, 3155/1, 3155/7, 3155/8, 3155/12, 3155/17, 3148/11, 3148/12, 3148/10, 3148/2 w Grzechyni
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Grzechynia.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 4498/1, 1898, 1897, 1892/1 w Białce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Białka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3071, 3086, 3092, 3096 w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Maków P.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3599/1, 3604/1, 3596/1, 3604/3, 3585/1, 23631 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 6828/2, 6825/1 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Informacja starosty suskiego w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Hucisko i Targoszów w jednostce ewidencyjnej Stryszawa.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Informacja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3210, 3211, 3213, 3214, 4933, 4324, 4325, 3208, 3209, 3331 w Zembrzycach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zembrzyce.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 7459/1, 7595/1, 87/6, 86/1, 84/1, 85/1, 85/2, 85/3, 66/3, 87/1, 66/5, 66/8, 66/7, 7644, 66/4, 66/6, 81, 71/4 w Skawicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Skawica.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 8463/3, 4180 w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Sucha Beskidzka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3311, 3310, 3307, 3308, 3309 w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Maków Podhalański.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 66/3, 66/4, 66/6, 66/8, 22/1, 22/2, 23, 24, 64/10, w Skawicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Skawica.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3977, 4121 w Jachówce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Jachówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 18633/1, 18634/1, 23479/1 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 4304/1, 7521/1 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 17633, 23461/4, 23462 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 2193/12, 2197, 2198, 2347/3, 2348, 23735, 2193/14, 2376/2 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3159/12, 3197, 23193/4 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 4404, 4406/1, 4408/1, 4409/1, 4409/2, 4410/2, 4414/1, 4414/2, 7740, 7872, 4410/1, 4411/1, 4415/9, 4415/10, 7522/1 w Skawicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Skawica.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1176/1, 1176/2, 1177, 1178/1, 1178/2, 4241/2 w Zembrzycach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zembrzyce.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 2176/4, 2176/3, 2175/1, 2180/2, 2180/3, 2180/5, 2182/21, 2182/22, 2182/17, 7921, 7303/56 w Skawicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Skawica.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 9488,9489,9491/2,9492/3,9487/2 w Suchej Beksidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Sucha Beskidzka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3595/3 i 3595/4 w Stryszawie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie 1.tif
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 6501 w Stryszawie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie dz. nr 6501.JPG
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 6162 i 6143/1 w Stryszawie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 788 i 787 w Stryszawie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wywłaszczenia udziału 13/32 części w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewid. nr 463/2, położonej w Tarnawie Dolnej,
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Ogłoszenie 17.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewid. nr 2980/34, położonej w Zembrzycach,
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - ogłoszenie 8.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wywłaszczenia udziału 16/38 części w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działki ewid. nr 4382/5 i 4383/3, położonej w Zembrzycach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - ogłoszenie 3.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Ogłoszenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 2528/3, 2590/1, 2591/2, 2589/1, 2560, 2593/1 w Skawicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Skawica.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 4369/4, 4356/3, 4356/1, 4362/1, 251, 4356/4, 4416/1, 4354, 4356/5, 4413, 4414 w Grzechyni
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Grzechynia.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3766/32, 3766/3, 3766/5, 7671/1, 3766/31, 7670, 3757 w Grzechyni
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Grzechynia.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 6966/3, 6965, 6966/1, 6914/1, 6915/2, 7242/2, 7248/79 w Żarnówce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Żarnówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad I sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad I sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXIV sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXIII sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXII sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXI sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXX sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXIX sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXVIII sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXVII sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXVI sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXV sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXIII sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXII sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXI sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XX sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XIX Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XVII Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XVI Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XV Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XIII Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XII Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XI Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad X Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad IX Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad VIII Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad VII Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad VI Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad V Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad IV Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad III Sesji Rady Powiatu Suskiego IV kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II Sesji Rady Powiatu Suskiego IV kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o dokończeniu obrad I sesji IV Kadencji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad I Sesji IV Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XL Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXV sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVI sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVII sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVIII sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXIX sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XL sesji rady powiatu suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLI sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad I sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad III sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad IV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad V sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad VI sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad VII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad VIII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad IX sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad X sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XI sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XIII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XIV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XVI sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XVII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XVIII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencj
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XX sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencj
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXI sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencj
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencj
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXIII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencj
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXIV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXVI sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXVII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXIX sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXX sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXI sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XL sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLI sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLIII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLIV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLVI sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLVII sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych działki nr 4208/2 z działką nr 4208/3 w Kukowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic / wyznaczenia punktów granicznych działki nr 5435 z działkami sąsiednimi w Budzowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia przebiegu granic działki nr 4401 w związku z jej podziałem z działkami sąsiednimi w Jordanowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

28.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, przesyłek kurierskich oraz ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych – na potrzeby Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, przesyłek kurierskich oraz ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych – na potrzeby Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Załacznik nr 4 Wycena- aktualny.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, przesyłek kurierskich oraz ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych – na potrzeby Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszenia WZ.272.26.2018.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty w konkursie ofert złożonych w 2018 r. na zadania publiczne Powiatu Suskiego w zakresie pomocy społecznej oraz spierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2019-2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia granic w związku z podziałem działki nr 1722 z działkami 1730/1, 1681, 7624/1, 1679/2, 1680 w Grzechyni.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia granic w związku z podziałem działek nr 644, 645/2, 651 z działkami nr 647/1, 649/1, 650/3, 652, 653/7, 645/1, 645/3, 643, 653/6, 206/2, 205/4, 175/4, 175/3, 173, 172, 170, 167/5, 167/4, 166/12, 166/14, 166/13, 166/3 w Skawicy.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek (dotyczy działek zamieszczonych w załączniku) w Juszczynie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek (dotyczy działek zamieszczonych w załączniku) w Stryszawie oraz Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek (dotyczy działek zamieszczonych w załączniku) w Zembrzycach oraz Marcówce.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Starosty Suskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Stryszawie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

27.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3258/2, 3258/3, 3258/4, 3258/5, 3260/3, 3260/4, 3850/2, 4159/2 w Toporzysku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Toporzysko.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3247, 3223/11, 3223/9, 3223/8, 3243, 3289/3, 4173/1, 3223/10, 3240, 3287/3, 3248 w Toporzysku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Toporzysko.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 6668, 6666 w Żarnówce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Żarnówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 2217/6, 2217/5 w Bystrej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Bystra.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 788/2, 758/2, 782 w Grzechyni
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 13357, 13484/14, 13353, 13349/1, 13359, 13360/1, 23310/1 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienei Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 13831/2, 13838/2, 13838/1, 13831/1, 13827/1, 13828/1, 13829/1, 13913/1, 23372/1
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawoja.jpg - Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3758, 3764/1, 3764/4, 3766/18, 3765/3, 3765/1, 3765/2, 3766/16, 3766/19, 3766/20, 3757, 3766/25 Grzechynia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie Grzechynia.jpg - ZawiadomienieGrzechynia.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1964/1, 4599/1, 4506, 1966/1, 1963/1, 1961/1 w Białce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Białka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Suskiego o wywłaszczeniu działki nr 2980/34 o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Zembrzycach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - decyzja 3.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działki nr 775/1, 775/2, 775/3 i 768/3 poł. w Tarnawie Dolnej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - ogłoszenie.JPG
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Starosty Suskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działki nr 768/5 i 4701/1 poł. w Tarnawie Dolnej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - ogłoszenie 2.JPG
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 4071, 4070, 4069, 4065, 4447, 4090/1, 4067/1, 4067/2, 4045/2, 4045/1 w Białce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Białka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3630, 4673, 3673, 4672, 3629/1, 4459/1, 4676, 3678, 3686, 3677, 3676/2, 3629/3, 3629/2, 3696, 3624/3, 3624/2, 3624/1, 3622/6 w Białce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Białka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3677, 3686, 3685/1, 4459/1 w Białce
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Białka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3676/2, 3677, 4459/1 w Białce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Białka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3784/3, 4543/12, 4455 w Białce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Białka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 5845, 6038 w Sidzinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Sidzina.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1764/5, 1763/3, 1763/2, 1763/1, 2524/2, 1621/1, 1764/24 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1622/23, 1622/19, 1622/21, 1622/17, 1622/15, 1689, 1690/1, 1691, 1622/10, 1762/6, 1762/11, 1762/10, 1762/9, 1762/8, 1762/20, 1762/22, 1762/15, 1760/2, 1760/3, 1759, 1758, 1692/3, 1690/2, 1622/13 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 162/14, 1622/16, 1622/20, 1622/18, 1622/22, 1622/23, 1622/19, 1622/21, 1622/17, 1622/15, 1689, 1622/13 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1687/1, 1688, 2518, 1687/2, 1622/13 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1610/2, 2519, 1618/6 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1762/12, 1762/13, 2524/2, 1622/7, 1622/10 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1622/7, 1622/3, 1622/10, 2524/2, 1764/24 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1687/1, 1688, 2518, 1687/2, 1622/13 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1622/14, 1622/16, 1622/20, 1622/18, 1622/22, 1622/23, 1622/19, 1622/21, 1622/17, 1622/15, 1689, 1622/13 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1618/4, 1629, 1618/5, 2629, 161/6, 1610/2, 1618/3, 1628, 2518, 2519 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1622/3, 1622/19, 1622/21, 1622/17, 1622/15, 1689, 1690/1, 1691, 1622/10, 1762/6, 1762/11, 1762/10, 1762/9, 1762/8, 1762/20, 1762/22, 1762/15, 1760/2, 1760/3, 1759, 1758, 1692/3, 1690/2, 1622/13 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1764/5, 1763/3, 1763/2, 1763/1, 2524/2, 1621/1, 1764/24 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1618/4, 1629, 1618/5, 2629, 1618/6, 1610/2, 1618/3, 1628, 2518, 2519 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1610/2, 2519, 1618/6 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1762/12, 1762/13, 2524/2, 1622/7, 1622/10 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1622/7, 1622/3, 1622/10, 2524/2, 1764/24 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 19807, 19808, 19809/1, 19809/13, 19812/3, 19809/12, 19810/2, 19819/1, 19806/1, 19804/5, 19800/16, 19810/1, 19806/2, 19804/3 w Zawoi
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 671/4, 671/3, 671/2, 671/1, 992/51, 992/15, 992/14 w Toporzysku.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Toporzysko.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 5242/17, 5242/23, 5242/7 w Jordanowie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Jordanow.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 2557/103, 2557/102, 1764/24, 2557/111, 2523/1 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszowka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1622/12, 2523/1, 2557/98, 2557/100, 2557/99, 1764/24, 1353/1, 2557/111, 2557/105 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszowka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 2557/103, 2557/102, 1764/24, 2557/111, 2523/1 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszowka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1622/12, 2523/1, 2557/98, 2557/100, 2557/99, 1764/24, 1353/1, 2557/111, 2557/105 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszowka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 6772/1, 23252/1
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Zawoja.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 1249, 1247/2, 1247/1, 1245, 2511/1, 1246/5, 1246/4, 1246/3, 1246/2, 1246/1, 1248, 1250/1, 2678, 1243/2, 1243/1 w Kojszówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Kojszówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 7682, 7675, 7676, 7681, 37674, 7554 w Stryszawie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Stryszawa.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 4740/2, 4741/5, 4741/6, 4743/2, 4743/3, 4740/3, 8589/1, 4741/7, 4742/2, 4743/4, 4742/1, 4743/15 w Krzeszowie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Krzeszów.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 2705/4, 2705/7, 2704/1, 2704/2, 2705/5, 7123 w Budzowie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Budzów.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 651, 652, 650, 5312, 649, 798, 797, 792, 5325, 5326, 799, 790 w Jordanowie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - zawiadomienie Jordanów.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3971/2, 5543, 3971/3, 5546, 3965/3, 5547/4, 3965/4, 5563/1, 3977/2, 3971/1, 5563/3, 3965/1 w Jordanowie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Jordanów.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 6926/1, 6927/5, 6925/1, 6927/4, 6928 w Bieńkówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Bieńkówka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3610/8, 3610/9, 3610/10, 3610/14, 3610/15, 3610/16, 3610/7, 3610/11, 3610/17, 3610/26, 3613/76, 3613/78 w Bystrej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Bystra.jpg
Dotyczy dokumentu:
Hutniczak Zbigniew
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Czesława Madoń zakończeniekadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Surzyn Piotr
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Piotr Surzyn zakończenie kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Hajos Sławomir
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Sławomir Hajos zakończeniekadencji.--.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Madoń Czesława
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Czesława Madoń zakończeniekadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kosman Tadeusz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Tadeusz Kosman korekta za 2017 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Spisak - Sowa Renata
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Renata Spisak Sowa korekta za 2017rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kierski Olgierd
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Olgierd Kierski korekta za 2017 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bartosiewicz Mariusz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Mariusz Bartosiewicz korekta za 2017rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zimoń Maciej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Maciej Zimoń korekta za 2017 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Jażwiec Jarosław
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Jarosaw Jażwiec korekta za 2017 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Spannbauer Janusz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Spannbauer Janusz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Janusz Spannbauer korekta za 2017 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Drobny Aneta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Drobny Aneta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Aneta Drobny korekta za 2017 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Drobny Aneta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sumera Wanda
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sumera Wanda
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Wanda Sumera końcowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Chromy Magdalena
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Chromy Magdalena
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Magdalena Chromy na początekkadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Chromy Magdalena
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Magdalena Chromy na koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zimoń Maciej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimoń Maciej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Maciej Zimiń na poczatek kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zimoń Maciej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Maciej Zimiń na koniec kadencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta administracyjnego w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Referenta administracyjnego w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej BeskidzkieJ
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek (dotyczy działek zamieszczonych w załączniku) w Zembrzycach oraz Marcówce.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Zembrzyce.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek (dotyczy działek zamieszczonych w załączniku) w Stryszawie oraz Zawoi.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Stryszawa.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek (dotyczy działek zamieszczonych w załączniku) w Juszczynie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Juszczyn.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia granic w związku z podziałem działek nr 644, 645/2, 651 z działkami nr 647/1, 649/1, 650/3, 652, 653/7, 645/1, 645/3, 643, 653/6, 206/2, 205/4, 175/4, 175/3, 173, 172, 170, 167/5, 167/4, 166/12, 166/14, 166/13, 166/3 w Skawicy.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Skawica.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia granic w związku z podziałem działki nr 1722 z działkami 1730/1, 1681, 7624/1, 1679/2, 1680 w Grzechyni.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Grzechynia.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia granic w związku z podziałem działki nr 175/4 z działkami nr 175/3, 644, 205/4, 175/5, 203/5, 7461/1 w Skawicy.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia granic w związku z podziałem działki nr 175/4 z działkami nr 175/3, 644, 205/4, 175/5, 203/5, 7461/1 w Skawicy.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Skawica.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz wykonania mapy z projektem podziału działki nr 14210/2, 14213/2, 14216/2, 14217/2, działki sąsiednie 41207/1, 14211, 14213/4, 14216/4, 14217/4, 14218, 14182/1, 14210/3, 14213/3, 14126/3, 14217/3 w Sidzinie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz wykonania mapy z projektem podziału działki nr 14210/2, 14213/2, 14216/2, 14217/2, działki sąsiednie 41207/1, 14211, 14213/4, 14216/4, 14217/4, 14218, 14182/1, 14210/3, 14213/3, 14126/3, 14217/3 w Sidzinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Sidzina.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz podziału działki nr 11624/3 z działką sąsiednią tj. 11793/1 w Sidzinie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz podziału działki nr 11624/3 z działką sąsiednią tj. 11793/1 w Sidzinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Sidzina.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz wykonania mapy z projektem podziału działki nr 2570, 2571, 2572, 2573, działki sąsiednie 2595/17 w Bystrej Podhalańskiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz wykonania mapy z projektem podziału działki nr 2570, 2571, 2572, 2573, działki sąsiednie 2595/17 w Bystrej Podhalańskiej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Bystra Podhalańska.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz wykonania mapy z projektem podziału działki nr 2635/1, działka sąsiednia 2630/3 w Bystrej Podhalańskiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych dz. nr 4377/2, 4378/1, 4378/2, 4378/3, 4379/1, 4380/1, 4380/2, 4381/1, 4381/2, 4382/1, 4383, 5078, 5079, 4382/4, 4376/1, 4391/4, 4382/3, 4377/1, 4377/3, 4860, 4259/1, 4260, 5082, 4892, 5416/1, 5416/2, 5416/3 w Tarnawie Dolnej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz wykonania mapy z projektem podziału działki nr 2635/1, działka sąsiednia 2630/3 w Bystrej Podhalańskiej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Bystra Podhalańska.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych dz. nr 4377/2, 4378/1, 4378/2, 4378/3, 4379/1, 4380/1, 4380/2, 4381/1, 4381/2, 4382/1, 4383, 5078, 5079, 4382/4, 4376/1, 4391/4, 4382/3, 4377/1, 4377/3, 4860, 4259/1, 4260, 5082, 4892, 5416/1, 5416/2, 5416/3 w Tarnawie Dolnej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Tarnawa Dolna.jpg
Dotyczy dokumentu:
Hajdyła Rafał - naczelnik Wydziału Geodezji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Hajdyła Rafał - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Hajdyła Rafał - naczelnik Wydziału Geodezji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Hajdyła Rafał - na początekpełnienia funkcji (2011 rok).pdf
Dotyczy dokumentu:
Dyrcz Paweł - naczelnik Wydziału Środowiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Dyrcz Paweł - oświadczenie za 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dyrcz Roman - Dyrektor DPS w Łętowni
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Dyrcz Roman - oświadczenie za 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Jurzak Tadeusz - Nadleśnictwo Sucha Beskidzka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Jurzak Tadeusz - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zimoń Maciej - dyrektor DWD w Sidzinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zimoń Maciej - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zimoń Maciej - dyrektor DWD w Sidzinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Zimoń Maciej - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Zadora Jan - dyrektor ZSO w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zadora Jan - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zadora Jan - dyrektor ZSO w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Zadora Jan - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Wróbel Rafał - z-ca dyrektora PUP w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Wróbel Rafał - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wróbel Rafał - z-ca dyrektora PUP w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Wróbel Rafał - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Widz Stanisław - nadleśniczy Nadleśnictwa Myślenice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Widz Stanisław - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Widz Stanisław - nadleśniczy Nadleśnictwa Myślenice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Widz Stanisław - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Szpak Mariola - inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Szpak Mariola - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Szpak Mariola - inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Szpak Mariola - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Szewczyk Robert - Wydział Geodezji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Szewczyk Robert - Wydział Geodezji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Szewczyk Robert - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Szewczyk Robert - Wydział Geodezji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Szewczyk Robert - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Sumera Wanda - inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Sumera Wanda - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sumera Wanda - inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Sumera Wanda - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Stec Andrzej - kierownik działu PUP w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Stec Andrzej - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Stec Andrzej - kierownik działu PUP w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Stec Andrzej - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Stanaszek Magdalena - dyrektor ZS im. J. Kantego w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Stanaszek Magdalena - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Stanaszek Magdalena - dyrektor ZS im. J. Kantego w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Stanaszek Magdalena - za2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Spisak Sowa Renata - dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Spisak Sowa Renata - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Spisak Sowa Renata - dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Spisak Sowa Renata - za2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Spannbauer Janusz - dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Spannbauer Janusz - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Spannbauer Janusz - dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Spannbauer Janusz - za2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Słowik Jolanta - kierownik referatu praw jazdy WKiT
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Słowik Jolanta - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Słowik Jolanta - kierownik referatu praw jazdy WKiT
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Słowik Jolanta - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Rapacz Rafał - dyrektor ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Rapacz Rafał - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rapacz Rafał - dyrektor ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Rapacz Rafał - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Ponikiewska Zofia - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Ponikiewska Zofia - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ponikiewska Zofia - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Ponikiewska Zofia - za2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Polak Aneta - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Polak Aneta - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Polak Aneta - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Polak Aneta - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Mysza Adam - kierownik referatu drogownictwa Wydziału Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Mysza Adam - kierownik referatu drogownictwa Wydziału Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Mysza Adam - za 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Mysza Adam - kierownik referatu drogownictwa Wydziału Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Mysza Adam - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Ponikiewska Wioletta - Wydział Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Mazur Wioletta - za 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ponikiewska Wioletta - Wydział Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Mazur Wioltta - za 2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Marchiński Marek - z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Marchiński Marek - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Marchiński Marek - z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Marchiński Marek - za2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Lipka Sabina - inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Lipka Sabina - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Lipka Sabina - inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Lipka Sabina - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kulak Urszula
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kulak Urszula
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kulak Urszula - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kuchcicki Jerzy - Nadleśnictwo Sucha Beskidzka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kuchcicki Jerzy - Nadleśnictwo Sucha Beskidzka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kuchcicki Jerzy -za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kozina Krystyna - Skarbnik Powiatu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kozina Krystyna - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kozina Krystyna - Skarbnik Powiatu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kozina Krystyna - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kosman Tadeusz - Nadleśniczy Nadleśnictwa Sucha Beskidzka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kosman Tadeusz - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kosman Tadeusz - Nadleśniczy Nadleśnictwa Sucha Beskidzka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kosman Tadeusz - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kopacz Agata - dyrektor DPS w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kopacz Agata - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kopacz Agata - dyrektor DPS w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kopacz Agata - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kołat Zbigniew - dyrektor ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kołat Zbigniew - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kołat Zbigniew - dyrektor ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kołat Zbigniew - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kołacz Marek - dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełczy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kołacz Marek - dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełczy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kołacz Marek - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kołacz Marek - dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełczy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kołacz Marek - za 2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kołacz Krzysztof - Sekretarz Powiatu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kołacz Krzysztof - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kołacz Krzysztof - Sekretarz Powiatu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kołacz Krzysztof - za2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kierski Olgierd - dyrektor Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kierski Olgierd - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kierski Olgierd - dyrektor Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kierski Olgierd - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kawończyk Ewa - dyrektor ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kawończyk Ewa - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kawończyk Ewa - dyrektor ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kawończyk Ewa - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kaleta Marian - podinspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kaleta Marian - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kaleta Marian - podinspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Kaleta Marian - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Jażwiec Jarosław - naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Jażwiec Jarosław - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Jażwiec Jarosław - naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Jażwiec Jarosław.pdf
Dotyczy dokumentu:
Hujda Szymon - pomoc administracyjna w Wydziale Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Hujda Szymon.pdf
Dotyczy dokumentu:
Harańczyk Ewa - podinspektor Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Harańczyk Ewa - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Harańczyk Ewa - podinspektor Wydziału Komunikacji i Transportu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Harańczyk Ewa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Grabowska Lucyna - naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Grabowska Lucyna - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Grabowska Lucyna - naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Grabowska Lucyna.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dyrcz Joanna - dyrektor OIK w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Dyrcz Joanna - ośiwdczenie za 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dyrcz Joanna - dyrektor OIK w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Dyrcz Joanna.pdf
Dotyczy dokumentu:
Cieżak Krzysztof - dyrektor PCPR w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Cieżak Krzysztof - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Cieżak Krzysztof - dyrektor PCPR w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Cieżak Krzysztof.pdf
Dotyczy dokumentu:
Borzestowska Grażyna - dyrektor SOSW w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Borzestowska Grażyna - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Borzestowska Grażyna - dyrektor SOSW w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Borzestowska Grażyna.pdf
Dotyczy dokumentu:
Bartosiewicz Mariusz - zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Myślenice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Bartosiewicz Mariusz - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Bartosiewicz Mariusz - zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Myślenice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Bartosiewicz Mariusz.pdf
Dotyczy dokumentu:
Baczewski Janusz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Baczewski Janusz - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Baczewski Janusz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Baczewski Janusz.pdf
Dotyczy dokumentu:
Gancarz Tadeusz - Starosta Suski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Gancarz Tadeusz - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Gancarz Tadeusz - Starosta Suski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Gancarz Tadeusz - początek pełnieniafunkcji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wągiel Zofia - Członek Zarządu Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Wągiel Zofia - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wągiel Zofia - Członek Zarządu Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Wągiel Zofia - początek sprawowaniafunkcji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Gruca Barbara - Członek Zarządu Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Gruca Barbara - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Gruca Barbara - Członek Zarządu Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Gruca Barbara - początek pełnieniafunkcji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sarlej Wit Mateusz - Członek Zarządu Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Sarlej Wit Mateusz - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sarlej Wit Mateusz - Członek Zarządu Powiatu Suskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Sarlej Wit Mateusz - rozpoczęciepełnienia funkcji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Woźny Jan - Wicestarosta Suski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Woźny Jan - 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Woźny Jan - Wicestarosta Suski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Woźny Jan - początek pełnieniafunkcji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Borys Jan
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Borys Jan.pdf
Dotyczy dokumentu:
Bałos Józef
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Bałos Józef - koniec pełnieniafunkcji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Bałos Józef
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz oświadczenie - Bałos Józef - za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Dyrcz Paweł
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Dyrcz Paweł - koniec pełnieniafunkcji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dyrcz Paweł
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Dyrcz Paweł - za 2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Madoń Czesława
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Madoń Czesława - na zakończeniepełnienia funkcji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Madoń Czesława
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Madoń Czesława - za 2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Matyasik Mieczysław
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Matyasik Mieczysław - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Woźny Jan
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Woźny Jan - oświadczenie za 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Woźny Jan
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Woźny Jan - oświedczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Wągiel Zofia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Wągiel Zofia - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wągiel Zofia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Wągiel Zofia - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Surmiak Michał
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Surmiak Michał - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Surmiak Michał
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Surmiak Miachał - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Sarlej Wit
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Sarlrj Wit - oświadczenie za 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sarlej Wit
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Sarlej Wit - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Pająk Andrzej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Pająk Andrzej - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Madoń Czesława
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Madoń Czesława - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Madoń Czesława
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Madoń Czesława - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Lubaszka Rafał
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Lubaszka Rafał - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Lubaszka Rafał
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Lubaszka Rafał - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kucia Arkadiusz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kucia Arkadiusz - oświaczenie za 2012r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kucia Arkadiusz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kucia Arkadiusz - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kruźlak Artur
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Artur Kruźlak - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kruźlak Artur
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kruźlak Artur - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kołodziejczyk Bogusław
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kołodziejczyk Bogusław - oświadczenieza 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kołodziejczyk Bogusław
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kołodziejczyk Bogusław - oświadczenieza 2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Kochaniewicz Aniela
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kochaniewicz Aniela - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kochaniewicz Aniela
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Kochaniewicz Aniela - oświadczenie za2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Jordanek Zbigniew
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Jordanek Zbigniew - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Jordanek Zbigniew
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Jordanek Zbigniew - oświadczenie za2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Hajos Sławomir
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Hajos Sławomir - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Hajos Sławomir
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Hajos Sławomir - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Hadka Ryszard
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Hadka Ryszard - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Hadka Ryszard
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Hadka Ryszard - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Gruca Barbara
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Gruca Barbara - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Gruca Barbara
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Gruca Barbara - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Gancarz Tadeusz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Gancarz Tadeusz - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Gancarz Tadeusz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Gancarz Tadeusz - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Fortuna Józef
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Fortuna Józef - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Fortuna Józef
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Fortuna Józef - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Firek Piotr
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Firek Piotr - oświadczenie za 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Firek Piotr
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Firek Piotr - oświadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Czernik Stanisław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Borys Jan
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Borys Jan - oświadczenie za 2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Borys Jan
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Borys Jan - oświadczenie za 2010 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Bałos Józef
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Bałos Józef - oświadczenie za2011.pdf
Dotyczy dokumentu:
Bałos Józef
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Bałos Józef - ośwadczenie za 2010r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działki nr 4762/16 z działkami sąsiednimi nr 4762/17, 4762/15, 4756/5 w Osielcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze -Inspektor Biura Kontroli – Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko - Główny Księgowy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. kosztorysowania, projektowania i przygotowania inwestycji drogowych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze -Inspektor Biura Kontroli – Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko inspektora ds.bieżącego utrzymania dróg i mostów w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Inspektora ds. kosztorysowania, projektowania i przygotowania inwestycji drogowych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. płac w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko inspektora ds. płac w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko głównego księgowego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zawoi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta administracyjnego w Domu Wczasów Dziecięcych Nr 2 w Sidzinie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referent administracyjny w Domu Wczasów Dziecięcych Nr 2 w Sidzinie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Geodety Powiatowego - Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełczy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Geodety Powiatowego - Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Głównego Księgowego w Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: podinspektora ds. drogownictwa w Wydziale Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: podinspektora ds. realizacji i rozliczeń inwestycji w Wydziale Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: podinspektora ds. realizacji i rozliczeń inwestycji w Wydziale Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - geolog powiatowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: starszego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze: starszego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. księgowych w ZS im. J. Kantego w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta ds. księgowych w ZS im. J. Kantego w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko głównego księgowego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko głównego księgowego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. budownictwa w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. budownictwa w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. Kultury Fizycznej i Sportu w Wydziale Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektora ds. Kultury Fizycznej i Sportu w Wydziale Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko podinspektora ds. administracyjno- kadrowych w Wydziale Edukacji i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. administracyjno-kadrowych w Wydziale Edukacji i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Inspektora - koordynatora powiatowego ds.realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Inspektora - koordynatora powiatowego ds.realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko - podinspektor w Wydziale Kultury, Promocji, Sportu i Funduszy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - Referat Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - Referat Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja  o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko : podinspektor w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów na stanowisko podinspektor w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko kasjer w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze : kasjera w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko : podinspektora w referacie - Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: podinspektora w referacie - Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - Sekretarz w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - geolog powiatowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko kasjer w kasie Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko kasjera w kasie Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - geologa powiatowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: podinspektora ds. drogownictwa w Wydziale Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko - podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem – Referat Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem –Referat Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. archiwalno - kadrowych w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. archiwalno-kadrowych w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. archiwalno - kadrowych w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej  
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach wyboru na stanowisko - podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach wyboru na stanowisko - podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - Referat Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem – Referat Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach wyboru na stanowisko podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem – Referat Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko - podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem – Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej – Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach wyboru na stanowisko podinspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach wyboru na stanowisko podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora Referatu Gospodarki Mieniem,Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora w Referacie Gospodarki Mieniem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko : Podinspektora - Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęcia granic działek nr 177, 178, 179, 181/1, 194,193,192 z działkami sąsiednimi w Śleszowicach.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

26.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Suskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Suskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Suskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 7413, 7412, 7411, 7408, 7409, 7410, 7414, 7189/2 w Suchej Beskidzkiej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Sucha Beskidzka.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych działek nr 245, 244, 246, 234, 5285, 250, 249, 251, 254, 253, 255, 5284 w Jordanowie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Jordanów.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek nr 919/1, 925/1, 918/1 w Osielcu.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Osielec.jpg
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 5195, 5192, 5194, 7256, 7260 w Budzowie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Budzów.jpg
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie systemu odwadniającego w miejscowości Zawoja Przysłop
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Obwieszczenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodno prawnego w miejscowości Zawoja - Przysłop w celu wykonania systemu odwadniającego rejon osuwiska przy drodze powiatowej K1695, relacji Zawoja - Przysłop - Stryszawa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - obwieszczenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Żywieckiego o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących ze spływów z drogi powiatowej K1695 , relacji Zawoja - Przysłop - Stryszawa w miejscowości Zawoja Przysłop
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Pozwolenie wodno prawne.PDF
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Suskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą do 2019 r. wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - - Prognoza oddziaływania naśrodowisko .pdf
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Suskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą do 2019 r. wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - - Aktualizacja Programu OchronyŚrodowiska.pdf
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Starosty Suskiego prostujące oczywisty błąd pisarski w decyzyzji Starosty Suskiego z dnia 9 listopada 2011 r. znak: WG.6821.2.2011 r. o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej położonej w Suchej Beskidzkiej przy ul. Zasypnica
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - postanowienie.JPG
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Scalanie gruntów części wsi Łętownia, Gmina Jordanów, Powiat Suski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - obwieszczenie.PDF
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejących oraz prowadzenie nowych mostów na potoku Grzechynka w Grzechyni
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Obwieszczenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie prostujące orzeczenie o wywłaszczeniu nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Postanowienie prostujące pomyłkę worzeczeniu dot pgr 59-1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie prostujące orzeczenie o wywłaszczeniu nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Postanowienie prostujące pomyłkę worzeczeniu dot pgr 5439-5.pdf
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie prostujące orzeczenie o wywłaszczeniu nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Postanowienie prostujące pomyłkę worzeczeniu dot. pgr 1316-6.pdf
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie prostujące orzeczenie o wywłaszczeniu nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Postanowienie prostujące pomyłkę worzeczeniu dot. pgr 4828-1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Starosty Suskiego prostujące orzeczenie o wywłaszczeniu nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Postanowienie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Starosty Suskiego odmawiające sprostowania orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Postanowienie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Starosty Suskiego prostujące orzeczenie o wywłaszczeniu nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Postanowienie.JPG
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Starosty Suskiego prostujące orzeczenie o wywłaszczeniu nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Postanowienie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w Suchej Beskidzkiej , przy ul. Zasypnica
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Decyzja o ograniczeniu sposobukorzystania z nieruchomości.pdf
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Starosty Suskiego prostujące orzeczenie o wywłaszczeniu nieruchomości położonych w gminie katastralnej Zawoja i wpisanych do ksiąg wieczystych prowadzonych przez Sąd Powiatowy w Suchej Beskidzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Postanowienie.JPG
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Starosty Suskiego prostujące orzeczenie o wywłaszczeniu nieruchomości położonych w gminie katastralnej Zawoja i wpisanych do ksiąg wieczystych prowadzonych przez Państwowe Biuro Notarialne w Suchej Beskidzki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Starosty Suskiego prostujące orzeczenie o wywłaszczeniu nieruchomości położonych w gminie katastralnej Zawoja i wpisanych do ksiąg wieczystych prowadzonych przez Państwowe Biuro Notarialne w Suchej Beskidzki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Starosty Suskiego prostujące orzeczenie o wywłaszczeniu nieruchomości położonych w gminie katastralnej Zawoja i wpisanych do ksiąg wieczystych prowadzonych przez Państwowe Biuro Notarialne w Suchej Beskidzki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Postanowienie nr 2 .JPG
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działek 4117/1, 4118/1 i 4119 z działkami sąsiednimi w miejscowości Stryszawa.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działek 4117/1, 4118/1 i 4119 z działkami sąsiednimi w miejscowości Stryszawa.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 3447 i 3448 z działkami 3454, 3446, 3847, 3830 i 3449 w miejscowości Kuków.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 3447 i 3448 z działkami 3454, 3446, 3847, 3830 i 3449 w miejscowości Kuków.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - Zawiadomienie Kuków.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 3447 i 3448 z działkami 3454, 3446, 3847, 3830 i 3449 w miejscowości Kuków.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Zawiadomienie Kuków.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 3447 i 3448 z działkami 3454, 3446, 3847, 3830 i 3449 w miejscowości Kuków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy sieci kablowej w Zawoi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... następna