Rejestr zmian w biuletynie

09.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3041/2 z działkami sąsiednimi w Zawoi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

08.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 7719/4, 7719/2 z działkami sąsiednimi w miejscowości Zawoja.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Sidzina.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

05.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLVI sesji Rady Powiatu Suskiego V kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenie przebiegu granic działki nr 3927 z działkami sąsiednimi w Stryszawie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenie przebiegu granic działki nr 6841 z działkami sąsiednimi w Stryszawie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Hadka Ryszard
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Hadka Ryszard
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - Ryszard Hadka - korekta za 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic oraz podziału działek nr 17546/1, 17546/3, 17546/5 położonych w w obrębie Sidzina z działkami sąsiednimi.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Sidzina.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

04.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 18347, 18348, 18349 z działką sasiednią 18346/2 w Zawoi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 506/2 z działką sąsiednią nr 7297 w Żarnówce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 506/2 z działką sąsiednią nr 7297 w Żarnówce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 8215/3, 8216 z działkami sąsiednimi w Bieńkówce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewid. nr 425/30, 425/34, 425/36 z działkami sąsiednimi w miejscowości Bystra Podhalańska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic i przyjęcia granic działki nr 927/15, 927/14, 972/13 z działkami sasiednimi w Naprawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic i przyjęcia granic działki nr 927/15, 927/14, 972/13 z działkami sasiednimi w Naprawie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic i przyjęcia granic działki nr 1508 z działkami sasiednimi w Jordanowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej oświetleniowej w miejscowości Budzów na osiedlu Zajacówka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja starosty suskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w mieście Jordanów.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... następna