Rejestr zmian w biuletynie

17.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Suskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony w miejscowości Juszczyn
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 3512/1, 3512/2 z działkami sasiednimi w obrębie Jordanów.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

16.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2019 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki nr 8078/7 z działkami sąsiednimi w Targoszowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniściach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 345/5, 345/12, 345/13 z działkami sąsiednimi w Budzowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniściach ustalenia przebiegu granic działki nr 1843 z działkami sąsiednimi w Jordanowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 848.2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia finansowego Kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, oraz związanych z upowszechnianiem turystyki i wiedzą o bezpieczeństwie wśród młodzieży szkolnej, na drugie półrocze roku 2018.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad I sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad I sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

15.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniściach ustalenia przebiegu granic działki nr 2102/3 z działkami sąsiednimi w miejscowości Baczyn
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynniściach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 4916, 4917 z działkami sąsiednimi w Makowie Podhalańskim.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej oświetleniowej w miejscowości Budzów na osiedlu Zajacówka.
Treść zmiany:
wprowadzono informację na temat zakończenia sprawy
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej.
Treść zmiany:
wprowadzono informację na temat zakończenia sprawy
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek nr 2328/1, 2329/1, 2329/2, 2337/3, 2337/4, 2338/3, 2338/4 z działkami sasiednimi w Naprawie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... następna