Rejestr zmian w biuletynie

11.01.2019

Dotyczy dokumentu:
zgłoszenie budowy sieci kablowej nN w Kurowie
Treść zmiany:
wprowadzono informację na temat zakończenia sprawy
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy sieci napowietrzno-kablowej w Lachowicach
Treść zmiany:
wprowadzono informację na temat zakończenia sprawy
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Powiatu Suskiego w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w zakresie granicy pomiędzy obrębem ewidencyjnym Łętownia ,a obrębem ewidencyjnym Osielec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

09.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kablowej niskiego napięcia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Juszczyn. Podłączenie obiektów do istniejącej kanalizacji sanitarnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakładanie stowarzyszenia zwykłego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakładanie stowarzyszenia zwykłego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pobierz - EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakładanie stowarzyszenia zwykłego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik pobierz - EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych pod drogę powiatową nr K 1692 relacji Zawoja - Podpolice - Sucha Góra położonych w miejscowości Skawica z działkami sąsiednimi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

07.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie PGW Wody Polskie RZGW Kraków w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z terenu użytkowanej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 1753/1 i 1754/6 w miejscowości Jordanów wylotem W do ziemi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ulicznego Skawica Limów.
Treść zmiany:
wprowadzono informację na temat zakończenia sprawy
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci wodociągowej w Targoszowie
Treść zmiany:
wprowadzono informację na temat zakończenia sprawy
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia ulicznego Zawoja Centrum Parking.
Treść zmiany:
wprowadzono informacje na temat zakończenia sprawy

06.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 3128/3, 3128/4 z działkami sąsiednimi w Palczy.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna