Rejestr zmian w biuletynie

30.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynku mieszkalnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i przyłącza.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynku mieszkalnego, przebudowa ściany zewnętrznej, rozbiórka schodów zewnętrznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenie wodnoprawne w ramach zadania inwestycyjnego pn.”": “ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K 1700 Jeleśnia-Pewelka-Hucisko w miejscowości Pewelka”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

28.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Dzienniki Ustaw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia granic działki nr 1676 z działkami sąsiednimi w Grzechyni
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna