Rejestr zmian w biuletynie

22.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek nr 5006 i 5007 z działkami sąsiednimi w miejscowości Palcza.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przekroczenia przez wody powierzchniowe płynące potoku Paleczka sieci gazowej w m. Zembrzyce oraz Budzów oraz lokalizację na obszarach szczególnie zagrożonych powodzią nowych obiektów budowlanych.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów/ ustalenia granic oraz stabilizacji punktów granicznych działki nr 4146/7 z działkami sąsiednimi w Tarnawie Dolnej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

21.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV oraz rozbiórka i budowa przyłączy elektroenergetycznych 0,4kV.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR 11 wraz z przyłączem PE DN 25 SDR 11
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działek 5159/1, 5159/3, 5158/1, 5156, 5157 z działkami sąsiednimi w Bieńkówce
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działek 1256/7, 1257/10 z działkami sąsiednimi w Baczynie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działek 1251/1, 1256/1, 1257/8, 1256/5 z działkami sąsiednimi w Baczynie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych działki nr 3315 z działkami sąsiednimi w Białce.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna